Kościół Chrześcijański Rzeszów JEZUS JEST PANEM

Kościół Chrześcijański Rzeszów JEZUS JEST PANEM – zbór ewangelicznie wierzących chrześcijan. 

Wspólnota w której centrum jest Jezus Chrystus – nasz Pan i Bóg.

kościół chrześcijański rzeszów

Kościół Chrześcijański Rzeszów JEZUS JEST PANEM - SERDECZNIE ZAPRASZAMY

dobrze,
że
jesteś

KOŚCIÓŁ CHRZEŚCIJAŃSKI RZESZÓW - AGENDY I CELE

Kościół przejawia swoje życie  na kilka różnych sposobów:

1) Najważniejszy z nich to budowanie wspólnoty w oparciu o Grupy Domowe i rozwijanie dzięki temu trwałych i bliskich relacji.

2) Drugie nie mniej ważne to „Misja Słowo Życia” przez którą chcemy głosić Ewangelię i zdobywać ludzi dla Jezusa Chrystusa.

3) Trzecim sposobem jest popularyzowanie kreacjonizmu czyli biblijnego poglądu o tym, że Bóg stworzył cały świat . 

kościół chrześcijański rzeszów

KOŚCIOŁY DOMOWE

Nasza wspólnota ma najważniejszy cel, którym jest rozwijanie bliskiej relacji z Jezusem Chrystusem naszym Kochanym Panem, Królem i Zbawicielem. Kościół realizuje to poprzez spotkania w oparciu o Grupy Domowe. Dają one możliwość rozwijania trwałych i bliskich relacji z innymi ludźmi oraz skuteczniejsze poznawanie Biblii dzięki możliwości indywidualnej opieki nad każdym uczestnikiem wspólnoty. 

MISJA SŁOWO ŻYCIA

Nasza wspólnota ma agendę, którą jest „Misja Słowo Życia”. Chcemy przez nią głosić Ewangelię o zbawieniu, które jest w Jezusie Chrystusie i zdobywać ludzi dla Królestwa Bożego. Jest to możliwość wypełniania w praktyce powszechnego nakazu misyjnego Naszego Pana, ale też i możliwość pokonywania swoich słabości, ograniczeń i wstydu poprzez publiczne przyznawanie się do swojej wiary.

creation-of-man-gf676560f2_1920

BIBLIJNY KREACJONIZM

Nasza wspólnota ma również drugą agendę, którą jest katedra Biblijnego Kreacjonizmu. Ma ona na celu popularyzowanie kreacjonizmu czyli biblijnego poglądu o tym, że Bóg stworzył cały świat. Chcemy realizować ten cel poprzez edukację chrześcijańską. Kreacjonizm stoi w opozycji do bardzo modnego ewolucjonizmu. Chcemy podjąć apologetykę przeciwko temu poglądowi, gdyż podważa on autorytet Biblii. 

kościół chrześcijański rzeszów

CO JEST DLA NAS NAJWAŻNIEJSZE?

Kościół Chrześcijański Rzeszów „Jezus jest Panem” Jest Kościołem CHRYSTOCENTRYCZNYM czyli takim, który żyje pasją dla Jezusa Chrystusa.

Jezus Chrystus jest w absolutnym centrum naszej wspólnoty i wyraża się to na wiele sposobów. Jezus Chrystus jest Drogą, Prawdą i Życiem Wiecznym. To jest prawda, która jest motorem życia naszego Kościoła i pobudza nas do miłości do Boga i do ludzi. On jest Panem, On jest Królem i On jest Zbawicielem. Zaufaliśmy Mu z całego serca. On odmienił całkowicie nasze życie i dalej je przemienia.
Wspólnota organizuje różnego rodzaju spotkania w celu wspólnego budowania wiary. Dzielimy się przemyśleniami i doświadczeniem związanym z życiem z Bogiem, wymieniamy poglądy, zachęcamy się do służby dla Boga oraz udzielamy sobie wzajemnej pomocy.
Nasz Zbór Jest otwarty na współpracę z innymi Kościołami, Wspólnotami, Grupami Domowymi i organizacjami chrześcijańskimi celem wspólnego działania na rzecz uświadamiania, umacniania i doświadczania jedności w Jezusie Chrystusie naszym Kochanym Panu.
 
 

NAUKA APOSTOLSKA

kościół chrześcijański w rzeszowie

WSPÓLNOTA BRATERSKA

kościół chrześcijański w rzeszowie

WIECZERZA PAŃSKA

WSPARCIE MODLITEWNE

kościół chrześcijański w rzeszowie

GŁOSZENIE EWANGELII

kościół chrześcijański rzeszów

SŁOWO OD PASTORA

"WITAM CIĘ SERDECZNIE na stronie - Kościół Chrześcijański Rzeszów "JEZUS JEST PANEM". Bardzo się cieszę, że odwiedzasz stronę internetową naszego Kościoła. Wszyscy jesteśmy bardzo przyjacielscy i służymy wszelką pomocą. Chcemy być Kościołem pełnym miłości i troski. Mamy do siebie szacunek i pomagamy sobie nawzajem. Znajdziesz u nas prawdziwych przyjaciół, którzy są jak rodzina. Doświadczamy wspólnie niezwykłego działania Boga, który przemienia nasze życie. Bóg jest niesamowity i czyni wspaniałe rzeczy. Życzę Ci miłego przeglądania naszego serwisu internetowego i abyś na naszej stronie odnalazł to czego szukasz.

Błogosławię Cię w imieniu naszego Kochanego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa." Pastor Piotr Gliściak

MOŻESZ MNIE ZNALEŹĆ JESZCZE TUTAJ:

Zapraszam bardzo serdecznie na mój prywatny profil na Facebook. Dowiesz się tutaj o troskę więcej kim jestem, czym się interesuję i co publikuję. 

YOUTUBE

Zapraszam bardzo serdecznie na mój prywatny kanał YouTube. Znajdziesz tutaj moje kazania, nauczania i krótkie refleksje na temat Słowa Bożego.

KREACJONISTA.PL

Zapraszam bardzo serdecznie na mój prywatny blog poświęcony biblijnemu stworzeniu świata. Jest to temat, który mnie szczególnie interesuje i jest ważny.

YOUTUBE

ZAPRASZAM NA KANAŁ NA YOUTUBE

Podstawowe prawa naukowe przeczą ewolucji

W tym filmie tłumaczę to w jaki sposób podstawowe prawa naukowe przeczą teorii ewolucji.

Radiowęglowa metoda datowania obala ewolucję

W tym filmie tłumaczę to, jak działa radiowęglowa metoda datowanie Węglem-14.

Idea nieskończoności wskazuje na istnienie Boga

Idea nieskończoności zawarta w ludzkim sposobie pojmowania świata wskazuje na istnienie Boga.

Wykład na temat natchnienia i wiarygodności Nowego Testamentu. 
 
Rating:
5/5

Wykład na temat naukowych dowodów potwierdzających wiarygodność Pisma Świętego.

Rating:
5/5

Jezus Chrystus jest Tym Prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym jak jest napisane w 1 Liście Jana 5,20. To jest kwestia bezdyskusyjna i stanowi fundament wiary chrześcijańskiej.

Rating:
5/5
Kazanie 2022.08.28 "ISTOTA EWANGELII KRZYŻA"
Kazanie 2022.08.14 "WYZNANIE WIARY PIOTRA"
Kazanie 2022.08.07 "NAUKI JEZUSA CZ.1: CZCIJ OJCA I MATKĘ"

Cykl poświęcony rozważaniu Słowa Bożego

JAK ZACZYNAŁ CHRYSTUS | PRZYBLIŻYŁO SIĘ KRÓLESTWO BOŻE
ZDOBĄDŹ BOGACTWO | TRZECIE NAJWIĘKSZE DIABELSKIE POKUSZENIE CHRYSTUSA
BĄDŹ OSOBĄ MEDIALNĄ | DRUGIE NAJWIĘKSZE DIABELSKIE POKUSZENIE CHRYSTUSA
ZRÓB SOBIE DOBRZE / PIERWSZE NAJWIĘKSZE POKUSZENIE CHRYSTUSA PRZEZ DIABŁA
POKUSZENIE CHRYSTUSA NA PUSTYNI - DUCH ŚWIĘTY

KAZANIA I NAUCZANIA

Tutaj jest zbiór wszystkich kazań i nauczań z poprzednich lat Pastora Piotra Gliściaka. Nie są to kazania tylko z Kościoła Chrześcijańskiego w Rzeszowie, ale pochodzą one z poprzedniego okresu kiedy prowadził Polski Kościół Chrześcijański w Irlandii - ZAPRASZAM DO ODSŁUCHIWANIA