Skip to content Skip to footer

KOŚCIÓŁ JEZUS JEST PANEM

Chrześcijańska Wspólnota Ewangeliczna - Rzeszów

Wspólnota, w której centrum jest Jezus Chrystus

wspólnota chrześcijańska

Nasza misja

Kościół przejawia swoje życie na kilka różnych sposobów:

1) Najważniejszy z nich to budowanie wspólnoty w oparciu o Grupy Domowe i rozwijanie dzięki temu trwałych i bliskich relacji.

2) Drugie nie mniej ważne to „Misja Słowo Życia” przez którą chcemy głosić Ewangelię i zdobywać ludzi dla Jezusa Chrystusa.

3) Trzecim sposobem jest popularyzowanie kreacjonizmu czyli biblijnego poglądu o tym, że Bóg stworzył cały świat .

Upamiętaj się i uwierz w Jezusa Chrystusa a będziesz zbawiony Dz 16:31

Pasja dla Jezusa Chrystusa

Jezus Chrystus jest w absolutnym centrum naszej wspólnoty i wyraża się to na wiele sposobów. Jezus Chrystus jest Drogą, Prawdą i Życiem Wiecznym. To jest prawda, która jest motorem życia naszego Kościoła i pobudza nas do miłości do Boga i do ludzi. On jest Panem, On jest Królem i On jest Zbawicielem. Zaufaliśmy Mu z całego serca. On odmienił całkowicie nasze życie i dalej je przemienia.
Wspólnota organizuje różnego rodzaju spotkania w celu wspólnego budowania wiary. Dzielimy się przemyśleniami i doświadczeniem związanym z życiem z Bogiem, wymieniamy poglądy, zachęcamy się do służby dla Boga oraz udzielamy sobie wzajemnej pomocy.
Nasz Zbór Jest otwarty na współpracę z innymi Kościołami, Wspólnotami, Grupami Domowymi i organizacjami chrześcijańskimi celem wspólnego działania na rzecz uświadamiania, umacniania i doświadczania jedności w Jezusie Chrystusie naszym Kochanym Panu.

Kościół Jezus Jest Panem - Nockowa (obok Rzeszowa)

Nockowa 80D39-124 Nockowa

Publiczne czytanie Pisma Świętego - Galeria Rzeszów

Ewangelizacja - sezon letni - wtorki i piątki 13:00 - 16:00