Skip to content Skip to footer

WAŻNE KWESTIE

W DZIALE TYM PUBLIKUJEMY WAŻNE KWESTIE I ZAJMOWANE STANOWISKO W ISTOTNYCH SPRAWACH KOŚCIOŁA


WAŻNE KWESTIE I ZAJMOWANE STANOWISKO W SPRAWACH NIEDZIELNYCH NABOŻEŃSTW

Tytuł: Obrona świętowania w niedzielę.

[pobierz w mp3] ⇒ Obrona świętowania niedzieli (255 pobrań )

Podstawą dla nas chrześcijan świętowania w niedzielę jest to, że Jezus Chrystus zmartwychwstał w ten właśnie dzień. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest fundamentem naszej wiary i dlatego niedziela jest przez nas traktowana w szczególny sposób dla upamiętnienia wydarzenia zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. W ostatnim czasie w wielu środowiskach chrześcijańskich żywo dyskutuje się sprawę świętowania sabatu. Podważa się równocześnie słuszność świętowania w Niedzielę. Ten filmik jest obroną chrześcijańskiego stanowiska w sprawie świętowania w niedzielę.

Tytuł: Jak używać dar języków w Kościele na Nabożeństwie.

W słowie Bożym ja czytam jedną zaskakującą rzecz, a mianowicie, że Bóg szuka ludzi, ale nie takich którzy są sprawiedliwi i nie takich, którzy są zadowoleni z siebie i którzy są usprawiedliwieni w swoich własnych oczach, ale takich, którzy są potrzebujący. On szuka ludzi, którzy są potrzebujący.


Tytuł: MODLITWA PAŃSKA: NIE WPROWADŹ NAS W DOŚWIADCZENIE.

Mam propozycję dla naszego Kościoła Jezus jest Panem w Rzeszowie w sprawie Modlitwy Pańskiej. Jest to Modlitwa wspólnotowa, której nauczył nas nasz kochany Pan Jezus Chrystus i to są Jego własne słowa, które zarejestrowali pisarze nowotestamentowi. Z tego powodu chcemy ją traktować w szczególny sposób i modlić się nią na każdym naszym publicznym nabożeństwie. Proponuję, aby jako wzór Modlitwy Pańskiej przyjąć Ewangelię Mateusza rozdział 6 wersety od 9-13, pamiętając jednocześnie o drugiej wersji tej samej modlitwy z Ewangelii Łukasza 11, 2-4 i traktować tę modlitwę całościowo. Proponuję, aby jako wzór Modlitwy przyjąć tłumaczenie z Nowej Biblii Gdańskiej jako najlepiej oddające charakter Boga, który jest dobry i nie jest podatny na pokusy ani sam nikogo nie kusi do złego. Proponuję więc, abyśmy w naszym Kościele Jezus Jest Panem w Rzeszowie modlili się słowami:

„Ojcze nasz, który jesteś w niebiosach, święć się Imię Twoje; przyjdź Królestwo Twoje; bądź wola Twoja, jako w Niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wprowadź nas w doświadczenie, ale nas wybaw od złego. Albowiem Twoje jest Królestwo, moc i chwała na wieki wieków. Amen”.[Nowa Biblia Gdańska, Mt 6, 9-13]


WAŻNE KWESTIE I ZAJMOWANE STANOWISKO W SPRAWACH ŚWIĄT CHRZEŚCIJAŃSKICH

Tytuł: Istota Bożego Narodzenia.

[pobierz w mp3] ⇒ Istota Bożego Narodzenia (201 pobrań )

Boże Narodzenie lub inaczej Wcielenie Słowa Bożego to bardzo dokładny i precyzyjny termin, który definiuje i określa dokładnie to co stało się w Betlejem. Bóg stał się człowiekiem przyjmując dodatkowo za własną naturę ludzką. Dzięki temu wydarzeniu możliwym stało się nasze odkupienie na krzyżu. Bez Wcielenia Słowa Bożego nie byłoby zastępczej ofiary tzn. zastępcza ofiara Chrystusa na krzyżu za nasze grzechy nie zadziałałaby, gdyby On nie był Bogiem.

Tytuł: Epifania czyli Święto Objawienia Pańskiego.

Pierwsi, którzy rozpoznali czas narodzenia się Mesjasza to nie Żydzi kierowani Torą lub Pismem Świętym, ale poganie w postaci jakichś mędrców czy magów ze wschodu. I w tym sensie jest to nasze święto, kiedy Bóg objawił się poganom i w Jezusie Chrystusie dostąpiliśmy łaski stania się dziećmi Boga. Dlatego myślę, że mamy się z czego cieszyć i chlubić, że rozpoznaliśmy głos Boga i odpowiedzieliśmy na Jego wezwanie.


Tytuł: Umiłowanie Ojczyzny.

Umiłowanie naszej Ojczyzny to bardzo ważna sprawa. Myślę, że szczególnie dla nas Polaków przebywających na emigracji. Kochajmy kraj naszego pochodzenia i bądźmy dumni z tego, że jesteśmy Polakami bo pomimo, że mamy tak trudną historię to jednak nadal jesteśmy i nie zniknęliśmy z mapy Europy. Jezus Chrystus jest dla nas przede wszystkim wzorem do naśladowania w umiłowaniu Ojczyzny.


ZAJMOWANE STANOWISKO W SPRAWIE OPĘTANIA

Tytuł: Człowiek wierzący nie może być opętany.

Człowiek wierzący nie może być opętany przez demona bo to zaprzecza doskonałości ofiary Jezusa Chrystusa na krzyżu. Ofiara Chrystusa jest doskonała i doskonale zmazuje wszelki grzech i zrywa wszelkie kajdany.