Skip to content Skip to footer

Kościół Chrześcijański Rzeszów

Kościół Chrześcijański Rzeszów JEZUS JEST PANEM

Kościół Chrześcijański Rzeszów JEZUS JEST PANEM – zbór ewangelicznie wierzących chrześcijan. 

Wspólnota w której centrum jest Jezus Chrystus – nasz Pan i Bóg.

kościół chrześcijański rzeszów

KOŚCIÓŁ CHRZEŚCIJAŃSKI RZESZÓW
AGENDY I CELE

Kościół przejawia swoje życie  na kilka różnych sposobów:

1) Najważniejszy z nich to budowanie wspólnoty w oparciu o Grupy Domowe i rozwijanie dzięki temu trwałych i bliskich relacji.

2) Drugie nie mniej ważne to „Misja Słowo Życia” przez którą chcemy głosić Ewangelię i zdobywać ludzi dla Jezusa Chrystusa.

3) Trzecim sposobem jest popularyzowanie kreacjonizmu czyli biblijnego poglądu o tym, że Bóg stworzył cały świat . 

wspólnota chrześcijańska

KOŚCIOŁY DOMOWE

Nasza wspólnota ma najważniejszy cel, którym jest rozwijanie bliskiej relacji z Jezusem Chrystusem naszym Kochanym Panem, Królem i Zbawicielem. Realizujemy to poprzez spotkania o charakterze Kościoła Domowego. Dają one możliwość rozwijania trwałych i bliskich relacji z innymi oraz skuteczniejsze poznawanie Biblii. 

MISJA SŁOWO ŻYCIA

Nasza wspólnota ma agendę, którą jest „Misja Słowo Życia”. Głosimy Ewangelię o zbawieniu, które jest w Jezusie Chrystusie i zdobywamy ludzi dla Królestwa Bożego. Jest to wypełnianie w praktyce powszechnego nakazu misyjnego Pana Jezusa: „idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. Każdy kto uwierzy i ochrzci się zbawiony będzie”

creation-of-man-gf676560f2_1920

KREACJONIZM

Nasza wspólnota ma na celu popularyzowanie kreacjonizmu czyli biblijnego poglądu o tym, że Bóg stworzył cały świat. Chcemy realizować ten cel poprzez edukację chrześcijańską. Kreacjonizm stoi w opozycji do teorii ewolucji. Chcemy podjąć apologetykę przeciwko temu poglądowi, gdyż podważa on autorytet Biblii i uderza w naturę Boga. 

NAUKA APOSTOLSKA
kościół chrześcijański w rzeszowie
WSPÓLNOTA BRATERSKA
kościół chrześcijański w rzeszowie
WIECZERZA PAŃSKA
WSPARCIE MODLITEWNE
kościół chrześcijański w rzeszowie
GŁOSZENIE EWANGELII
kościół chrześcijański rzeszów

CO JEST DLA NAS NAJWAŻNIEJSZE?

Kościół Chrzecijański „Jezus Jest Panem” jest Kościołem CHRYSTOCENTRYCZNYM czyli takim, który żyje pasją dla Jezusa Chrystusa. 

Jezus Chrystus jest w absolutnym centrum naszej wspólnoty i wyraża się to na wiele sposobów. Jezus Chrystus jest Drogą, Prawdą i Życiem Wiecznym. To jest prawda, która jest motorem życia naszego Kościoła i pobudza nas do miłości do Boga i do ludzi. On jest Panem, On jest Królem i On jest Zbawicielem. Zaufaliśmy Mu z całego serca. On odmienił całkowicie nasze życie i dalej je przemienia. 

Wspólnota organizuje różnego rodzaju spotkania w celu wspólnego budowania wiary. Dzielimy się przemyśleniami i doświadczeniem związanym z życiem z Bogiem. Wymieniamy poglądy, zachęcamy się do służby dla Boga oraz udzielamy sobie wzajemnie pomoc.

YOUTUBE

ZAPRASZAM NA KANAŁ NA YOUTUBE

Podstawowe prawa naukowe przeczą ewolucji

W tym filmie tłumaczę to w jaki sposób podstawowe prawa naukowe przeczą teorii ewolucji.

Radiowęglowa metoda datowania obala ewolucję

W tym filmie tłumaczę to, jak działa radiowęglowa metoda datowanie Węglem-14.

Idea nieskończoności wskazuje na istnienie Boga

Idea nieskończoności zawarta w ludzkim sposobie pojmowania świata wskazuje na istnienie Boga.

Wykład na temat natchnienia i wiarygodności Nowego Testamentu. 
 
Rating:
5/5

Wykład na temat naukowych dowodów potwierdzających wiarygodność Pisma Świętego.

Rating:
5/5

Jezus Chrystus jest Tym Prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym jak jest napisane w 1 Liście Jana 5,20. To jest kwestia bezdyskusyjna i stanowi fundament wiary chrześcijańskiej.

Rating:
5/5
Kazanie 2022.08.28 "ISTOTA EWANGELII KRZYŻA"
Kazanie 2022.08.14 "WYZNANIE WIARY PIOTRA"
Kazanie 2022.08.07 "NAUKI JEZUSA CZ.1: CZCIJ OJCA I MATKĘ"

Cykl poświęcony rozważaniu Słowa Bożego

JAK ZACZYNAŁ CHRYSTUS | PRZYBLIŻYŁO SIĘ KRÓLESTWO BOŻE
ZDOBĄDŹ BOGACTWO | TRZECIE NAJWIĘKSZE DIABELSKIE POKUSZENIE CHRYSTUSA
BĄDŹ OSOBĄ MEDIALNĄ | DRUGIE NAJWIĘKSZE DIABELSKIE POKUSZENIE CHRYSTUSA
ZRÓB SOBIE DOBRZE / PIERWSZE NAJWIĘKSZE POKUSZENIE CHRYSTUSA PRZEZ DIABŁA
POKUSZENIE CHRYSTUSA NA PUSTYNI - DUCH ŚWIĘTY