JAK MAM ODDAĆ ŻYCIE JEZUSOWI?

znak zapytania
Jak mam oddać życie Jezusowi?

1) Przyznaj się uczciwie do tego, że jesteś grzesznikiem i uznaj potrzebę nawrócenia się.

2) Opamiętaj się i podejmij decyzję odwrócenia się od swoich grzechów.

3) Uwierz, że Jezus Chrystus umarł za twoje grzechy na krzyżu i powstał z martwych.

4) W modlitwie zaproś Jezusa Chrystusa, by wszedł do twojego życia i kierował nim. Uznaj Go jako swojego Pana i Zbawiciela.

nawrócenie
Jak mam oddać życie Jezusowi?

JAK SIĘ MODLIĆ?

Przykład modlitwy:

Drogi Panie Jezu, wiem, że jestem grzeszny i potrzebuję przebaczenia grzechów.

Wierzę, że umarłeś, by zapłacić karę za mój grzech.

Pragnę odwrócić się od mojej grzesznej natury i iść za Tobą.

Zapraszam Cię do mojego serca i życia.

W imieniu Jezusa Chrystusa.

Amen.”

 

BOŻE ZAPEWNIENIE

deszcz

Jeżeli szczerze modliłeś się tą modlitwą i zaprosiłeś Jezusa, aby wszedł do twojego życia to –

Biblia mówi:

„Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego będzie zbawiony” – List do Rzymian 10,13

„Ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.” – List do Rzymian 8,39

„Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.” – List do Rzymian 5,1

„Ten kto ma Syna, ma życie, a kto nie ma Syna Bożego, nie ma też i życia. O tym napisałem do was, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne.” – 1 List Jana 5,12-13

 

TWOJE NOWE ŻYCIE

Z chwilą, gdy przyjąłeś Chrystusa, przez nadprzyrodzone działanie Ducha Świętego, który zamieszkuje w każdym wierzącym narodziłeś się w Bożej rodzinie.

Nazwane jest to odrodzeniem, albo „narodzeniem się na nowo”.

Jak mam oddać życie Jezusowi?
Jak mam oddać życie Jezusowi?

Życzę ci Bożego błogosławieństwa w rozpoczętym właśnie wspaniałym życiu w Jezusie Chrystusie.

pastor Piotr Gliściak

 


Dodatkowe informacje zewnętrzne o tym jak mam oddać życie Jezusowi.

Dodatkowe informacje o tym, jak mam oddać życie Jezusowi – Facebook: https://www.facebook.com/JezusToPan

Bardzo polecamy również blog naszego Pastora Piotra Gliściak na temat kreacjonizmu: www.kreacjonista.pl oraz jego kanał na YouTube o nazwie PASTOR KREACJONISTA.


Jeśli potrzebujesz jakiejkolwiek pomocy skontaktuj się z nami – pastor Piotr Gliściak 739 403 516

Dodaj komentarz