Skip to content Skip to footer

Jak mam oddać życie Jezusowi?

JAK MAM ODDAĆ ŻYCIE JEZUSOWI?

znak zapytania
Jak mam oddać życie Jezusowi?

1) Przyznaj się uczciwie do tego, że jesteś grzesznikiem i uznaj potrzebę nawrócenia się.

2) Opamiętaj się i podejmij decyzję odwrócenia się od swoich grzechów.

3) Uwierz, że Jezus Chrystus umarł za twoje grzechy na krzyżu i powstał z martwych.

4) W modlitwie zaproś Jezusa Chrystusa, by wszedł do twojego życia i kierował nim. Uznaj Go jako swojego Pana i Zbawiciela.

nawrócenie
Jak mam oddać życie Jezusowi?

JAK SIĘ MODLIĆ?

Przykład modlitwy:

Drogi Panie Jezu, wiem, że jestem grzeszny i potrzebuję przebaczenia grzechów.

Wierzę, że umarłeś, by zapłacić karę za mój grzech.

Pragnę odwrócić się od mojej grzesznej natury i iść za Tobą.

Zapraszam Cię do mojego serca i życia.

W imieniu Jezusa Chrystusa.

Amen.”

 

BOŻE ZAPEWNIENIE

misja kościoła chrześcijańskiego w Rzeszowie

Jeżeli szczerze modliłeś się tą modlitwą i zaprosiłeś Jezusa, aby wszedł do twojego życia to –

Biblia mówi:

„Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego będzie zbawiony” – List do Rzymian 10,13

„Ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.” – List do Rzymian 8,39

„Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.” – List do Rzymian 5,1

„Ten kto ma Syna, ma życie, a kto nie ma Syna Bożego, nie ma też i życia. O tym napisałem do was, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne.” – 1 List Jana 5,12-13

 

TWOJE NOWE ŻYCIE

Z chwilą, gdy przyjąłeś Chrystusa, przez nadprzyrodzone działanie Ducha Świętego, który zamieszkuje w każdym wierzącym narodziłeś się w Bożej rodzinie.

Nazwane jest to odrodzeniem, albo „narodzeniem się na nowo”.

Jak mam oddać życie Jezusowi?
Jak mam oddać życie Jezusowi?

Życzę ci Bożego błogosławieństwa w rozpoczętym właśnie wspaniałym życiu w Jezusie Chrystusie.

pastor Piotr Gliściak

 


Dodatkowe informacje zewnętrzne o tym jak mam oddać życie Jezusowi.

Dodatkowe informacje o tym, jak mam oddać życie Jezusowi – Facebook: https://www.facebook.com/JezusToPan

Bardzo polecamy również blog naszego Pastora Piotra Gliściak na temat kreacjonizmu: www.kreacjonista.pl oraz jego kanał na YouTube o nazwie PASTOR KREACJONISTA.


Jeśli potrzebujesz jakiejkolwiek pomocy skontaktuj się z nami – pastor Piotr Gliściak 739 403 516