Skip to content Skip to footer

NABOŻEŃSTWA

11.00 NIEDZIELNE NABOŻEŃSTWA KOŚCIOŁA „JEZUS JEST PANEM” W RZESZOWIE

NABOŻEŃSTWO KAŻDEJ NIEDZIELI:

Nabożeństwa Kościoła odbywają się każdej niedzieli o godz. 11.00. Jako społeczność ludzi szczerze wierzących i narodzonych na nowo przez Ducha Świętego do nowego życia w Jezusie Chrystusie spotykamy się regularnie w KAŻDĄ NIEDZIELĘ na naszym niedzielnym nabożeństwie. 

Nabożeństwa są otwarte dla wszystkich i może do nas przyjść absolutnie każdy bez żadnych zobowiązań.

PORZĄDEK NABOŻEŃSTWA:

1) Czytanie Biblii otwiera nasze nabożeństwo:

Nabożeństwo rozpoczyna się odczytywaniem obszernego fragmentem Pisma Świętego i jest to zazwyczaj jakiś fragment Nowego Testamentu. Następnie w porządku Nabożeństwa mamy element nazywany UWIELBIENIEM. Podczas Uwielbienia po prostu śpiewamy pieśni chrześcijańskie i modlimy się do Boga wyznając naszą wiarę i ma to formę dziękczynienia. Po odśpiewaniu kilku pieśni chrześcijańskich dzielimy się wzajemnie krótkimi świadectwami działania Boga w naszym życiu a następnie wysłuchujemy nauczania ze Słowa Bożego.

2) Kazanie:

Kazanie zazwyczaj wygłasza Pastor lub ktoś z osób usługujących Słowem Bożym z naszego Kościoła, a czasami są to zaproszeni goście.

3) Wieczerza Pańska:

Po tym nauczaniu spożywamy Wieczerzę Pańską i spożywamy ją pod dwiema postaciami: chleba i wina. Robimy to na każdym Nabożeństwie i każdej Niedzieli.

4) Modlitwa:

Po Wieczerzy Pańskiej modlimy się o nasze potrzeby, a jeżeli jest ktoś chory to prosimy Boga o uzdrowienie. Kończąc często odmawiamy wspólnie modlitwę „Ojcze Nasz”, którą nauczył nas Jezus Chrystus.

POCZĘSTUNEK PO NABOŻEŃSTWIE:

Po Nabożeństwie nie rozchodzimy się jednak od razu do domu, ale zawsze mamy po nabożeństwie tak zwaną Agapę czyli najprościej mówiąc ucztowanie. Chodzi o to aby spędzić ze sobą jeszcze trochę czasu na rozmowie i byciu razem. Pijemy herbatę lub kawę i częstujemy się tym co każdy z nas ze sobą przyniósł i jest to zawsze mile spędzony czas kiedy nawiązują się relacje i trwałe przyjaźnie.

Budowanie relacji i bliskich więzi:

Najważniejszym celem naszej wspólnoty to rozwijanie bliskiej relacji z Jezusem Chrystusem naszym Kochanym Panem, Królem i Zbawicielem i z sobą nawzajem jako Jego Ciałem. Kościół realizuje to poprzez właśnie tak dodatkowo spędzany czas po nabożeństwie oraz później w tygodniu poprzez dodatkowe spotkania w oparciu o GRUPY DOMOWE. Dają one możliwość rozwijania trwałych i bliskich relacji z innymi ludźmi oraz skuteczniejsze poznawanie Biblii dzięki możliwości indywidualnej opieki nad każdym uczestnikiem wspólnoty. 

Jeśli chodzi o misję Kościoła to jesteśmy Kościołem CHRYSTOCENTRYCZNYM czyli takim, który żyje pasją dla Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus jest w absolutnym centrum naszej wspólnoty i wyraża się to na wiele sposobów. Jezus Chrystus jest Drogą, Prawdą i Życiem Wiecznym. To jest prawda, która jest motorem życia naszego Kościoła i pobudza nas do miłości do Boga i do ludzi. On jest Panem, On jest Królem i On jest Zbawicielem. Zaufaliśmy Mu z całego serca. On odmienił całkowicie nasze życie i dalej je przemienia.

DODATKOWE INFORMACJE O NABOŻEŃSTWIE:

Dodatkowe informacje na bieżąco o naszych nabożeństwach można uzyskać na naszej stronie na Facebook: https://www.facebook.com/JezusToPan

Najlepiej po dokładne informacje o Nabożeństwach skontaktuj się z Pastorem Piotr Gliściak – kontakt tel. (+48) 739 403 516 lub email: piotr@jezusjestpanem.com

Bardzo polecamy również blog naszego Pastora Piotra Gliściak na temat kreacjonizmu: www.kreacjonista.pl oraz jego kanał na YouTube o nazwie PASTOR KREACJONISTA


TELEFON: 739 403 516 - pastor Piotr Gliściak