Skip to content Skip to footer

Credo chrześcijańskie

Credo nicejsko-konstantynopolitańskie

CREDO CHRZEŚCIJAŃSKIE

Credo Chrześcijańskie to inaczej Nicejsko – Konstantynopolitańskie Wyznanie Wiary z 381r. i jest to jedno z najstarszych wyznań wiary chrześcijańskiej i Wyznanie Wiary Kościoła Chrześcijańskiego w Rzeszowie JEZUS JEST PANEM

Credo Chrześcijańskie: NICEJSKO – KONSTANTYNOPOLITAŃSKIE

WYZNANIE WIARY Z 381


Wierzę w jednego Boga,

Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi,
Wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych.

I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego,
Który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami.
Bóg z Boga, Światłość ze Światłości,
Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego.
Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu,
A przez Niego wszystko się stało.
On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba.
I za sprawą Ducha Świętego
Przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem.
Ukrzyżowany również za nas
Pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany.
I zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo.
I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca.
I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych,
A królestwu Jego nie będzie końca.

Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca pochodzi.
Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę;
Który mówił przez Proroków.

Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół.
Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów.
I oczekuję wskrzeszenia umarłych
I życia wiecznego w przyszłym świecie.
Amen.

 


Dodatkowe informacje zewnętrzne o Credzie nicejsko – konstantynopolitańskim i Wyznaniu Wiary Kościoła w Rzeszowie:

Dodatkowe informacje na bieżąco o Credzie nicejsko – konstantynopolitańskim i o naszym Wyznaniu Wiary Kościoła w Rzeszowie można uzyskać na naszej stronie na Facebook: https://www.facebook.com/JezusToPan

Bardzo polecamy również blog naszego Pastora Piotra Gliściak na temat kreacjonizmu: www.kreacjonista.pl oraz jego kanał na YouTube o nazwie PASTOR KREACJONISTA.


Jeśli potrzebujesz jakiejkolwiek pomocy skontaktuj się z nami – pastor Piotr Gliściak 739 403 516

Leave a comment