Skip to content Skip to footer

MISJA KOŚCIOŁA W RZESZOWIE

MISJA KOŚCIOŁA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO W RZESZOWIE „JEZUS JEST PANEM”

Misją naszego Kościoła jest głoszenie poselstwa Dobrej Nowiny o zbawieniu z łaski, za darmo przez wiarę w Jezusa Chrystusa.

W stosunku do niewierzących: Wspólnota Kościołów Domowych JEZUS JEST PANEM chce swoim działaniem głosić Ewangelię o Jezusie Chrystusie. Przyprowadzać ludzi do poznania Boga i czynić ich uczniami Jezusa Chrystusa chrzcząc ich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego zgodnie z przykazaniem danym przez Jezusa Chrystusa w Ewangelii Mateusza 28,18-20.

W stosunku do wierzących: Wspólnota Kościołów Domowych JEZUS JEST PANEM chce budować i pogłębiać wzajemnie wiarę w Boga, pomagać i nieść zachętę do chrześcijańskiego życia i pobożności.

Chcemy krzewić chrześcijańską kulturę oraz etykę i styl życia. Pragniemy budować jedność chrześcijan, upowszechniać i pogłębiać wiedzę biblijną oraz przekazywać informację chrześcijańską.

 


Dodatkowe informacje zewnętrzne o misji Kościoła Chrześcijańskiego w Rzeszowie „Jezus Jest Panem”:

Dodatkowe informacje o bieżących działaniach podejmowanych w realizacji misji Kościoła Chrześcijańskiego w Rzeszowie:

Facebook: https://www.facebook.com/JezusToPan

Bardzo polecamy również blog naszego Pastora Piotra Gliściak na temat kreacjonizmu: www.kreacjonista.pl oraz jego kanał na YouTube o nazwie PASTOR KREACJONISTA.


Jeśli potrzebujesz jakiejkolwiek pomocy skontaktuj się z nami – pastor Piotr Gliściak 739 403 516