Skip to content Skip to footer

O NAS

Czym jest CHRZEŚCIJAŃSKA WSPÓLNOTA EWANGELICZNA „Jezus Jest Panem” W RZESZOWIE:

 

Chrześcijańska Wspólnota Ewangeliczna „JEZUS JEST PANEM” w Rzeszowie to Kościół Chrześcijański o charakterze ewangeliczno – charyzmatycznym.

Oznacza to, że nasz Kościół Chrześcijański w Rzeszowie jest społecznością chrześcijańską ludzi, którzy nawrócili się do Jezusa Chrystusa Pana i Zbawiciela, która wyrosła z protestanckiego przebudzenia początku XX wieku.

1. Nasz Kościół JEST KOŚCIOŁEM CHRZEŚCIJAŃSKIM:

Naszym Wyznaniem Wiary jest przede wszystkim Symbol Apostolski („Skład Apostolski”) oraz Wyznanie Wiary Kościoła JEZUS JEST PANEM.

2. Nasz Kościół JEST kościołem EWANGELICZNYM:

Uznajemy Pismo Święte za Księgę natchnioną przez Boga oraz autorytet w sprawach wiary i moralności. Centralnym punktem nauczania jest Ewangelia o naszym Kochanym Panu Jezusie Chrystusie. 

3. Nasz Kościół JEST kościołem CHARYZMATYCZNYM:

Podkreślamy niezwykłą wartość Ducha Świętego w Kościele, który został posłany od Ojca i Syna. Uznajemy Dary i Owoce Ducha Świętego działającego we współczesnym świecie i chcemy przeżywać Jego działanie oraz chcemy żyć chrześcijańskim życiem w mocy Ducha Świętego.

4. Nasz Kościół ma charakter WSPÓLNOTY KOŚCIOŁÓW DOMOWYCH:

Pomimo, że spotykamy się na coniedzielnych Nabożeństwach to główną strukturą naszego Kościoła jest wspólnota o charakterze Kościoła Domowego. Są to spotkania w małym gronie osób, a miejscem jest dom lub mieszkanie prywatne. Spotkania w takiej formie mają swoje zakotwiczenie w nauce płynącej z Pisma Świętego. Dają one możliwość rozwijania trwałych i bliskich relacji z innymi ludźmi oraz skuteczniejsze poznawanie Biblii dzięki możliwości indywidualnej opieki nad każdym uczestnikiem wspólnoty.

Ponad to spotykamy się na innych różnego rodzaju spotkaniach w celu wspólnego budowania wiary. Dzielimy się przemyśleniami i doświadczeniami związanymi z życiem z Bogiem, wymieniamy poglądy, zachęcamy się do służby dla Boga oraz udzielamy sobie wzajemnej pomocy.

5. Nasz Kościół to NIE KOŚCIÓŁ PROTESTANCKI:

Chrześcijańska Wspólnota Ewangeliczna „JEZUS JEST PANEM” w Rzeszowie to nie Kościół Protestancki, ale Kościół wyrosły z przebudzenia, które miało miejsce po latach 30tych XXwieku. Powstał wtedy neopentekostalizm i ruch charyzmatyczny.

Neopentekostalizm oraz ruch charyzmatyczny w kościołach protestanckich, począwszy od lat pięćdziesiątych, rozwijał się bardzo dynamicznie. Dużą rolę odegrali w tym duchowni, m.in.: Michael Harper, ksiądz anglikański, Dennis J. Bennett, kaznodzieja Kościoła Episkopalnego, Harold Bredesen, pastor Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, pastor Larry Christenson z Kościoła Luterańskiego czy Rodney Williams z Kościoła Prezbiteriańskiego. Pobożność pentekostalna przeniknęła również do Kościoła katolickiego. Nastąpiło to na skutek wspólnych spotkań modlitewnych zielonoświątkowców i katolików w roku 1967 na uniwersytecie w Pittsburgu (Pensylwania) i South Bend (Michigan). Wpływ na te wydarzenia miała bardzo popularna książka Dawida Wilkersona The Cross and the Switchblade (Krzyż i sztylet). Powstałe w ten sposób przebudzenie charyzmatyczne, zwane Odnową w Duchu Świętym lub Odnową Charyzmatyczną, okazało się istotnym nośnikiem idei zielonoświątkowych w katolickim świecie.

6. Nasz Kościół to NIE KOŚCIÓŁ ZIELONOŚWIĄTKOWY:

Nasz Kościół to nie Kościół Zielonoświątkowy w Polsce powstały w 1990r. Jesteśmy odrębnym Kościołem chociaż bardzo podobnym jeśli chodzi o duchowość i wyznanie wiary jednak istnieją też i pewne różnice. Jesteśmy cały czas otwarci na współpracę z innymi Kościołami, wspólnotami i organizacjami chrześcijańskimi celem wspólnego działania na rzecz uświadamiania, umacniania i doświadczania jedności w Jezusie Chrystusie.

7. Nasz Kościół to NIE KOŚCIÓŁ „TRZECIEJ FALI”:

1) Nie mamy nic wspólnego z tak zwaną ewangelią sukcesu i złotym pyłem oraz duchem kundalini.

2) Nigdy nie mieliśmy, nie mamy i nie będziemy mieć nic wspólnego z Kościołem Mocy i z Arturem i Agatą Cerońskimi.

3) Nigdy nie mieliśmy, nie mamy i nie będziemy mieć nic wspólnego ze Służbą Apostolską Tomasza Dorożały.

4) Nasz Kościół nie ma nic wspólnego ze zjawiskiem „trzeciej fali” obecnym w środowisku ruchu charyzmatycznego.

5) Nie mamy nic wspólnego z Johnem Wimberem i Toronto blessing oraz z Vineyard Christian Fellowship.

Ruch pentekostalny na świecie w latach osiemdziesiątych doznał kolejnego ożywienia. Zjawisko to przyjęto nazywać ruchem „trzeciej fali”, dla odróżnienia od dwóch poprzednich przebudzeń zielonoświątkowych, klasycznego ruchu zielonoświątkowego i ruchu charyzmatycznego. Cechą charakterystyczną „trzeciej fali” jest powstanie dużej ilości niezależnych wspólnot kongregacyjnych, które nie identyfikują się z klasycznym pentekostalizmem. Za prekursora ruchu uważa się Johna Wimbera, założyciela Vineyard Christian Fellowship (Chrześcijańska Społeczność Winnicy). Najbardziej charakterystycznym nurtem „trzeciej fali”, związanym z jednym ze zborów Winnicy (Toronto Airport Christian Fellowship), jest położenie nacisku na cuda i znaki (Toronto blessing – błogosławieństwo z Toronto). W ciągu kilku lat specyficzna pobożność tego nurtu dotarła do wielu zborów zielonoświątkowych i wpłynęła na kształt nabożeństw, czyniąc je jeszcze bardziej ekspresyjnymi.

6) Nie mamy nic wspólnego z Nową Apostolską Reformacją.

Dodatkowe informacje zewnętrzne o naszym Kościele Chrześcijańskim:

Dodatkowe informacje na bieżąco o naszej wspólnocie chrześcijańskiej można uzyskać na naszej stronie na Facebook: https://www.facebook.com/JezusToPan

Bardzo polecamy również blog naszego Pastora Piotra Gliściak na temat kreacjonizmu: www.kreacjonista.pl oraz jego kanał na YouTube o nazwie PASTOR KREACJONISTA.


Jeśli potrzebujesz jakiejkolwiek pomocy skontaktuj się z nami – pastor Piotr Gliściak 739 403 516