Skip to content Skip to footer

Zbawienie jest tylko w Jezusie Chrystusie

Zbawienie jest tylko w Jezusie Chrystusie

Ten artykuł jest bardzo ciekawy i mówi o tym, że Zbawienie jest tylko w Jezusie Chrystusie.

1) BÓG JEST ŚWIĘTY I SPRAWIEDLIWY:

Ewangelia zaczyna się od natury Boga.

Nasz problem to nie to jakimi my jesteśmy, ale to jakim Bóg jest.

– Bóg jest Sprawiedliwy [Izajasza 5,16]

– Bóg jest Święty

Bóg nie może złamać swoich atrybutów i zrobić coś przeciwnego Swojej naturze.

On jest Sprawiedliwym Bogiem i dobrze, że taki jest, bo co by było, gdyby świat został stworzony przez złego boga, który jest wszechmocny.

Ale możesz się zapytać: „i co w tym jest przerażającego, że Bóg jest Sprawiedliwy”? – „co z tym jest nie tak”?

Nasz problem polega na tym, że Bóg okazuje się Sprawiedliwym przez sąd:

„Lecz Pan Zastępów będzie wywyższony przez sąd, a Święty Bóg okaże się świętym przez sprawiedliwość”. [Biblia Warszawska, Izaj 5,16]

Przerażające jest to, co taki Święty i Sprawiedliwy Bóg zrobi z takimi grzesznikami jak my?

„wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi, nie masz, kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego”. [Biblia Warszawska, Rz 3,12]

Jeśli jakiś przestępca lub kryminalista będzie miał stanąć przed skorumpowanym sędzią, to będzie spokojny o swój los bo sędzia jest przekupiony. Ale jeśli będzie miał świadomość, że zaraz stanie przed Sądem, gdzie Sędzia jest Sprawiedliwy i nie da się przekupić to zacznie się obawiać i wpadnie w przerażenie!!!

To, że Bóg jest Święty i Sprawiedliwy jest najbardziej przerażającą prawdą na świecie, bo On się nie da przekupić.

Większość współczesnych głosicieli ci powie, że Bóg jest Dobry i jest Miłością i wychodzisz z kościoła zupełnie spokojny o swój los i zwolniony od jakiejkolwiek odpowiedzialności. Na koniec ci powiedzą, że jest Łaskawy i nie musisz już nic robić i twoje sumienie zostanie uśpione całkowicie.

A ja ci chcę powiedzieć, że Bóg jeszcze jest Święty i Sprawiedliwy i to jest najbardziej przerażającą prawdą jaka istnieje, bo ty jesteś grzesznikiem.

2) WSZYSCY JESTEŚMY GRZESZNIKAMI:

Teraz muszę sobie zadać pytanie: „Co to znaczy, że ja jestem zły”?

Jak nie-dobry lub nie-sprawiedliwy jesteś?

Ujmę to tak – w momencie kiedy odrzucisz Jezusa Chrystusa to moment, kiedy oddasz swój pierwszy krok przez wrota piekieł i usłyszysz radosny głos całego stworzenia wielbiącego Sprawiedliwość Boga, że pozbył się ciebie z terenu ziemi.

Zgrzeszyliśmy przeciwko Bogu.

Zgrzeszyliśmy przeciwko sobie nawzajem.

Zgrzeszyliśmy przeciwko stworzeniu.

Zgrzeszyliśmy przeciwko wszystkiemu:

„gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej” [Biblia Warszawska, Rz 3,23]

Całe stworzenie woła o nasze potępienie.

Ale możesz wołać: „ja nie jestem tak wielkim grzesznikiem? Co ja takiego wielkiego zrobiłem?”

Adam zjadł tylko jedno jabłko i pogrążył cały wszechświat w totalnym chaosie i potępieniu.

Musisz naprawdę zrozumieć to kim Bóg jest > On jest Sprawiedliwy a ty nie jesteś. > On jest Miłością, a ty jesteś jej przeciwieństwem

Co więc Święty i Sprawiedliwy Bóg z nami wszystkimi zrobi?

3) BÓG NIE MOŻE PO PROSTU WYBACZYĆ!

Nie – nie może po prostu wybaczyć bo by przestał być sprawiedliwy.

Czy to czytasz uważnie?

JEŚLI BÓG JEST SPRAWIEDLIWY TO NIE MOŻE CI WYBACZYĆ!!!

Nie może ci wybaczyć zanim Jego sprawiedliwość nie zostanie usatysfakcjonowana.

Jeśli Bóg wezwie do siebie niegodziwych, aby mieli z nim społeczność, nie będzie już Świętym Bogiem.

OBRAZ:

Wyobraź sobie (jeśli masz wyobraźnię), że wracasz po pracy do domu. Wchodząc widzisz drzwi otwarte, a na podłodze w przedpokoju lęży twoje dziecko z poderżniętym gardłem. Wchodzisz dalej i widzisz jak w pokoju na przeciwko jakiś morderca na twoich oczach wbija nóż w twoje drugie dziecko. Ty w wielkiej furii znajdujesz w sobie tyle energii, że powalasz mordercę na ziemię. Masz ochotę zmiażdżyć mu głowę, ale sobie myślisz: „Nie! Nie jestem taki jak on i decydujesz się go oddać w ręce sprawiedliwości.

Przyjeżdża Policja, ujmują przestępcę. Na jego rękach jest jeszcze krew twoich dzieci. Zbierają dowody, maja nóż z odciskami jego palców. W twoim domu były zainstalowane kamery i wszystko to jak on mordował twoje dzieci zostało nagrane i zebrane jako materiał dowodowy.

Nadszedł dzień rozprawy sądowej.

Sędzia oglądnął materiał dowodowy, przesłuchał wszystkich świadków i wygłosił wyrok.

Powiedział: „Jestem miłościwym sędzią i miłosiernym. Kocham wszystkich ludzi i nie gniewam się. Mama na dodatek dzisiaj dobry dzień więc ogłaszam tego człowieka niewinnym.”

Co ty na to?

Wyobrażam sobie, że na sali sądowej najpierw następuje cisza z powodu szoku. Potem jakieś szepty. I na koniec można słyszeć okrzyki:

– To niesprawiedliwe!!!

– Sędzia został przekupiony!!!

– Sędzia jest skorumpowany!!!

– Sędzia nie wykonał swojej roboty bo robotą sądu jest sądzić przestępców, a nie się nad nimi litować!!!

– Koś dał Sędziemu w łapę!

itp.

Jestem pewien, że jeszcze tego samego dnia poszedł byś do gazet, do telewizji, napisał byś list do Prezydenta, że tu się dzieje jawna niesprawiedliwość!!!

I miałbyś rację.

Taki sąd jak w powyższym przykładzie to nie Sąd.

Czy teraz wiesz dlaczego Bóg musi osądzić twój grzech i nie może ci przebaczyć?

4) KRZYŻ JEZUSA CHRYSTUSA.

Więc podstawowe pytanie w Biblii jest takie:

Jak Sprawiedliwy Bóg może przebaczyć grzesznikom i nadal być sprawiedliwym? [Liczb 14,18]

Jak Święty Bóg może wezwać niegodziwych grzeszników, aby mieli z Nim społeczność i nadal być Świętym?

I to jest właśnie to co stało się na KRZYŻU JEZUSA CHRYSTUSA.

Dlatego właśnie krzyż jest wszystkim, jest absolutnie wszystkim!!!

Na tym krzyżu zawisł jedyny sługa jakiego Bóg kiedykolwiek miał – Prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek i grzechy ludu Bożego zostały na Niego zrzucone. I cały gniew, Święta Boża nienawiść do grzechu, do niegodziwości – wszystko co powinno spaść na twoją głowę spadło na głowę umiłowanego Jedynego Syna Bożego. Zbawienie jest tylko w Jezusie Chrystusie.

5) BÓG I CZŁOWIEK MEDIATOR NA KRZYŻU:

Pozwól, że ujmę to jeszcze w taki sposób.

Obraziłeś swoim grzechem Nieskończenie Wielkiego Boga.

Jak wielka jest to obraza?

Z racji tego Kogo obraziłeś twoja obraza jest nieskończenie wielka.

Ile więc powinieneś odpłacić, aby zrównoważyć tę zniewagę?

– Nieskończenie wiele, czy nie tak?

Czy masz tyle, aby odpłacić? – Nie.

Jezus Chrystus z racji tego, że jest Bogiem ma dokładnie tyle aby zapłacić.

Ale z drugiej strony zapłacić musiał człowiek, bo to człowiek znieważył Boga – więc mediatorem musiał być też człowiek.

Dlatego Jezus Chrystus = Odwieczny Bóg stał się człowiekiem.

JAKO CZŁOWIEK MÓGŁ BYĆ MEDIATOREM, A JAKO BÓG MIAŁ TYLE ABY ZAPŁACIĆ.

W ofierze krzyżowej Chrystusa widzimy wspaniałe i niepowtarzalne objawienie pełni Bożych cech.

Bóg jest Sprawiedliwy = On musi potępić nasz grzech.

Bóg jest Miłością = i z miłości do nas posłał Swojego Jednorodzonego Syna, który stał się człowiekiem. Żył bezgrzesznym życiem i na końcu swojej ziemskiej misji poszedł na krzyż. Na tym, krzyżu wziął na siebie grzechy Jego ludu i cała sprawiedliwość Boża i cały gniew Boży, na który my zasługujemy zostały zrzucone na Chrystusa.

„gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej, i są usprawiedliwieni darmo, z łaski jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew jego, skuteczną przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów, dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa”. [Biblia Warszawska, Rz 3,23-26]

Wypełnił wszystko, co było potrzebne, aby zaspokoić Bożą Sprawiedliwość. Po tych cierpieniach, powiedział, że się wypełniło, co oznacza, że wypełnił wszystko co jest potrzebne, aby zaspokoić Bożą Sprawiedliwość względem ludzi. Poniósł pełen koszt. – A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: Wykonało się! I skłoniwszy głowę, oddał ducha”. [Biblia Warszawska, Jan 19,30]

6) BÓG POTĘPIŁ JEZUSA ZA CIEBIE:

To bardzo ważne aby zrozumieć, że nasze grzechy nie zostały odpokutowane przez to, że Jezus został opluty, pobity i przybity do krzyża przez Rzymian.

Pozwól, że ujmę to tak:

Każdej niedzieli wielkanocnej możesz usłyszeć jak kaznodzieje głoszą o gwoździach, włóczni i koronie cierniowej. Przedstawiają krwawy obraz biczowania i prowadzą nas poprzez medyczne badania i interpretacje krzyża. Opowiadają o tym, jaka to była masakra i to wszystko jest ważne, to musiała być krwawa śmierć, ale to co głoszą to jeszcze nie wszystko, a na pewno to nie głoszenie Ewangelii.

Nie jesteś zbawiony, jeśli jesteś, dlatego, że Rzymianie pobili i ukrzyżowali Jezusa.

Ale jeśli jesteś zbawiony, to dlatego, że Jego własny Ojciec zmiażdżył Go pełnią Swojego gniewu!

Ponieważ ktoś musiał za Ciebie zapłacić! – I to był On.

7) EWANGELIA TO BÓG POJEDNUJĄCY ŚWIAT ZE SOBĄ.

Bóg objawiający się człowiekowi jako Sprawiedliwy, nie mogący po prostu przebaczyć i pominąć grzechów lub odwrócić się do nich plecami ignorując je.

Bóg, który musi rozprawić się z grzechem Swojego ludu, Musi zaspokoić swoją Sprawiedliwość, aby uspokoić swój gniew i robi to poprzez śmierć Jedynego Syna, przyjmującego na krzyżu Gniew Boży.

Nasze grzechy zostały odpokutowane ponieważ na tym krzyżu On wziął na Siebie nasz grzech i wtedy Bóg zmiażdżył Go za wszystkie nasze występki. Starł Go w proch.

Gniew Boży, który powinien spaść na mnie i na ciebie spadł na Jego Jednorodzonego Syna, a On poniósł pełen koszt w cierpieniu i zmarł, ponieważ zapłatą za grzech jest śmierć.

Trzeciego dnia powstał z martwych. Ale to zmartwychwstanie nie uczyniło Go wcale Synem Boga bo Synem Bożym był On od zawsze, ale było to Bożą, publiczną deklaracją odnośnie kilku spraw:

Po pierwsze: To mój ukochany Syn, w którym mam upodobanie. Gdy czytamy List do Rzymian od rozdziału 1 go aż do rozdziału 4 tego, to widzimy, że to Zmartwychwstanie było Bożym znakiem, że zaakceptował śmierć Chrystusa i odkupienie grzechów Jego ludu i na mocy tego odkupienia mogą być usprawiedliwieni.

Dlatego Piotr mógł twierdzić przed rozwścieczonymi Żydami, że to zmartwychwstanie udowadnia, że Jezus, którego ukrzyżowaliście jest i Panem i Chrystusem: „Niechże tedy wie z pewnością cały dom Izraela, że i Panem i Chrystusem uczynił go Bóg, tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście”. [Biblia Warszawska, Dz 2,36]

Ale to nie wszystko, bo Chrystus wstąpił do nieba i teraz siedzi po prawicy Boga i nie ma żadnego innego imienia – tzn. – na całym świecie nie ma nikogo, kto byłby dany ludziom i dzięki któremu moglibyśmy być zbawieni: „I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni”. [Biblia Warszawska, Dz 4,12]

Tylko: „Jezus Chrystus jest Drogą, Prawdą i Życiem i nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przez Niego” [Jana 14,6].

„Jest Jeden Bóg i Jeden Pośrednik pomiędzy Bogiem i ludźmi, człowiek Jezus Chrystus”. [1 Tymoteusza 2,5]

Biblia wzywa wszystkich ludzi, aby upamiętali się ze swoich grzechów i wierzyli Ewangelii, żeby byli zbawieni. [Dzieje Apostolskie 17,30]

Zbawienie jest tylko w Jezusie Chrystusie.

I Apostolskie wezwanie do ciebie czyli zaproszenie dla ciebie abyś przyszedł do Chrystusa to nie: „czy chcesz pomodlić się modlitwą pokutnika – w ten, albo tamten sposób i zaprosić Chrystusa do swego serca”.

Apostolskie wezwanie jest takie:

„UPAMIĘTAJ SIĘ I UWIERZ W JEZUSA CHRYSTUSA” bo Zbawienie jest tylko w Jezusie Chrystusie.

Jesteś zbawiony poprzez upamiętanie się ze swoich grzechów, wierzenie ewangelii i dowodem na to, że upamiętałeś się ku zbawieniu i że uwierzyłeś ku zbawieniu jest to, że będziesz kontynuował swoje upamiętanie i trwał w wierze.

8) UPAMIĘTANIE:

Ale co to znaczy: aby się upamiętać?

Wielu definiowało to jako zmianę sposobu myślenia, bo dokładnie to słowo oznacza w Grece. – I to jest prawda.

Tylko, że oznacza to o wiele więcej niż ty i ja jesteśmy w stanie pojąc przez obecną kulturę. Możesz myśleć, że zmiana sposobu myślenia jest tylko powierzchniowa – można mieć czasami takie wrażenie, ale nie jeśli zrozumie się czym jest umysł.

Umysł w Biblii odnosi się do rozumu, serca i centrum dowodzenia istoty ludzkiej.

To centrum dowodzenia naszej woli, naszych emocji, naszego intelektu i naszego procesu podejmowania decyzji. Wynika z tego, że jeśli zmieniłeś sposób myślenia, zmienia się wtedy wszystko razem z nim.

Idealną ilustracją upamiętania jest nawrócenie Apostoła Pawła.

On doświadczył zmiany myślenia.

Kiedy wyruszył droga do Damaszku, miał ze sobą rozkazy, aby pojmać chrześcijan.

Oto w co Paweł wierzył i jak myślał: Paweł uważał, że Jezus z Nazaretu był największym bluźniercą, który kiedykolwiek chodził po ziemi. Uważał także, że chrześcijanie to straszna sekta, która powinna zostać zniszczona.

I wtedy na drodze do Damaszku miał spotkanie ze wskrzeszonym Chrystusem.

Jego całe myślenie się zmieniło. Jego cały światopogląd, szczególnie w stosunku do Boga okazał się błędny.

Zobaczył, że jest w błędzie i zaczął myśleć w zupełnie inny sposób. Od teraz uważał, że Jezus był Synem Boga i długo oczekiwanym Mesjaszem. Od teraz uważał, że chrześcijanie to ludzie Boga, Jego wybrany Izrael.

Ponieważ jego myślenie się zmieniło, wszystko inne także uległo zmianie.

Po chrzcie zaczął swoją posługę i głoszenie Ewangelii, a także był prześladowany za tą samą wiarę, którą sam niegdyś prześladował.

Upamiętać się to zdać sobie sprawę, że twoje całe myślenie, twój cały światopogląd był zły, a następnie przejrzeć na oczy i poddać się Bożej prawdzie na temat tego Kim On jest, na temat tego, kim ty jesteś, kim jest Jezus i co On zrobił dla Ciebie.

Więc pytanie brzmi: „Czy upamiętałeś się?”

Czy twój umysł się zmienił?

Czy ta zmiana umysłu doprowadziła do zmiany intelektu, zmiany woli i zmiany emocji?

Czy nienawidzisz teraz grzech, który wcześniej kochałeś?

Czy pragniesz teraz świętości, którą wcześniej ignorowałeś?

Czy podziwiasz teraz Chrystusa, z którym nie miałeś wcześniej nic wspólnego?

Czy uważasz Królestwo Niebieskie za bardzo drogą perłę?

To są określone dowody pracy, jaką upamiętanie wykonało w Twoim sercu.

Nie tylko musimy się upamiętać, ale także wierzyć w Jezusa Chrystusa tak jak to sam powiedział: „Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże, upamiętajcie się i wierzcie ewangelii”. [Biblia Warszawska, Mar 1,15]

Musimy rozpoznać, że nie ma w nas zupełnie nic, co mogłoby nas zbawić.

To poznanie, że mamy tylko jedną nadzieję i 100% tej nadziei spoczywa w osobie i czynach Jezusa Chrystusa.

„Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; (9): nie z uczynków, aby się kto nie chlubił”. [Biblia Warszawska, Ef 2,8-9]

„Dlatego okiełzajcie umysły wasze i trzeźwymi będąc, połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa”. [Biblia Warszawska, 1 Piotra 1,13]

I jeśli ktoś chociażby zasugerował, iż można wejść do Nieba przez uczynki sprawiedliwości spowodowałoby to, że zaprzeczyłbyś i zaczął wołać, że to bluźnierstwo.

Jestem zbawiony tylko i wyłącznie z jednego powodu, który miał miejsce 2000 lat temu, że Syn Boży zmarł za mnie.

Zbawienie przychodzi do nas przez opamiętanie i prawdziwą wiarę w Jezusa Chrystusa.

Jeśli prawdziwie wierzysz w Chrystusa, masz życie wieczne bo Zbawienie jest tylko w Jezusie Chrystusie.

Ale skąd wiadomo, że prawdziwie uwierzyłeś?

Nawet jeśli doświadczyłeś w pewien sposób nawrócenia i poczułeś pewien pokój od Boga, a także wielu innych emocji, skąd wiesz, że to jest rzeczywiście prawdziwe?

Jednym z dowodów prawdziwości jest to, że to będzie trwało.

Niekoniecznie te duchowe emocje muszą nadal trwać, ale ty będziesz wzrastać w Łasce. Będziesz kontynuować swoje opamiętanie.

Ono będzie pogłębiało twoją wiarę.

Krok po kroku będziesz przemieniany i upodabniany do Jezusa Chrystusa.

9) CZY PRAWDZIWY CHRZEŚCIJANIN GRZESZY?

Tak – niestety tak.

Czy prawdziwy chrześcijanin może popaść w grzech? – Tak – NIESTETY TAK.

Ale jest pewna różnica – prawdziwy chrześcijanin nie może żyć w trwałym stanie cielesności, w trwałym stanie niedojrzałości: „Cóż więc powiemy? Czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitsza była? Przenigdy! Jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy?” [Biblia Warszawska, Rz 6,1-2]

Ponieważ Biblia mówi, że Ten, który zapoczątkował w was dobre dzieło, dokończy go: „mając tę pewność, że Ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa”. [Biblia Warszawska, Flp 1,6]

Biblia mówi w 12 rozdziale Hebrajczyków, że jedną z najważniejszych oznak prawdziwego nawrócenia jest to, że Bóg otoczy cię Swoją ojcowską opieką i że będzie cię nawet dyscyplinował i karał, jeśli zejdziesz z Jego ścieżki „:(5): i zapomnieliście o napomnieniu, które się zwraca do was jak do synów: Synu mój, nie lekceważ karania Pańskiego ani nie upadaj na duchu, gdy On cię doświadcza; (6): bo kogo Pan miłuje, tego karze, i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. (7): Jeśli znosicie karanie, to Bóg obchodzi się z wami jak z synami; bo gdzie jest syn, którego by ojciec nie karał? (8): A jeśli jesteście bez karania, które jest udziałem wszystkich, tedy jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami”. [Biblia Warszawska, Hebr 12,5-8].

Nie dlatego, że Jego stosunek do ciebie się zmienił, ale dlatego, że cię kocha i że pragnie twojej świętości.

Kiedy zostajesz chrześcijaninem, jesteś pod Bożą opatrznością i Ten, który zapoczątkował dobre dzieło, dokończy go.

Ewangelia Jezusa Chrystusa mówi, że Bóg jest sprawiedliwy.

Człowiek, natomiast, jest zepsuty i godny wszelkiego potępienia.

Bóg musiał zaspokoić Swoją Sprawiedliwość, aby móc przebaczyć ludziom i dokonał tego na Krzyżu, gdzie Chrystus był sądzony za ludzi i ich grzech, oraz został zmiażdżony całym ciężarem Bożego gniewu przeciwko nim.

Umierając, zapłacił karę w pełni, został wzbudzony z martwych i teraz wszyscy ludzie na całym świecie mogą być zbawieni poprzez opamiętanie i wiarę w Niego i Zbawienie jest tylko w Jezusie Chrystusie.

Dowodem tego opamiętania i wiary prowadzących do zbawienia jest nieustanne Boże działanie prowadzące ciebie do świętości.


Dodatkowe informacje zewnętrzne do tej prawdy, że zbawienie jest tylko w Jezusie Chrystusie.

Dodatkowe informacje o tym, że zbawienie jest tylko w Jezusie Chrystusie – Facebook: https://www.facebook.com/JezusToPan

Bardzo polecamy również blog naszego Pastora Piotra Gliściak na temat kreacjonizmu: www.kreacjonista.pl oraz jego kanał na YouTube o nazwie PASTOR KREACJONISTA.


Jeśli potrzebujesz jakiejkolwiek pomocy skontaktuj się z nami – pastor Piotr Gliściak 739 403 516