Skip to content Skip to footer

KAZANIA 2022

NIEDZIELNE KAZANIA

AUTOR TYTUŁ KAZANIA DATA CZAS TRWANIA
Pastor Piotr Gliściak
kazanie do wysłuchania

[pobierz w mp3] ⇒ za niedługo będzie dostępne
[download id=””]

Zapraszam bardzo serdecznie do wysłuchania kazania pt.: Istota Ewangelii Krzyża.
Inspiracją do rozważania jest List do Rzymian rozdział 5:
(1): Zatem będąc uznani za sprawiedliwych z wiary, mamy pokój od Boga przez naszego Pana Jezusa Chrystusa; (2): poprzez którego wiarą, posiedliśmy też dostęp do tej łaski, na której stanęliśmy oraz chlubimy się z powodu nadziei chwały Boga. (3): Ale nie tylko to. Wszakże chlubimy się też w uciskach, wiedząc, że ucisk sprawia wytrwałość, (4): zaś wytrwałość wypróbowanie, zaś wypróbowanie nadzieję; (5): a nadzieja nie przynosi wstydu, gdyż miłość Boga rozlana jest w naszych sercach poprzez Ducha Świętego, który został nam dany. (6): Bowiem Chrystus, kiedy jeszcze byliśmy chorzy, w zgodzie z czasem umarł za niepobożnych. (7): Z trudem ktoś umrze za sprawiedliwego; bo za dobrego, być może, ktoś odważa się umrzeć. (8): Ale Bóg dowodzi swojej miłości ku nam, bo kiedy byliśmy jeszcze błądzącymi, Chrystus za nas umarł. (9): Zatem więcej znaczymy teraz, gdy uznani za sprawiedliwych w jego krwi, zostaniemy przez niego uratowani od gniewu. (10): Bo jeśli będąc wrogami, zostaliśmy pojednani z Bogiem poprzez śmierć Jego Syna; tym bardziej będąc pojednani, zostaniemy ocaleni od śmierci w jego życiu. (11): Ale nie tylko. Lecz także chlubimy się w Bogu poprzez naszego Pana Jezusa Chrystusa, z powodu którego otrzymaliśmy teraz pojednanie. [Nowa Biblia Gdańska, Rz 5]

2022.08.28 18min
Pastor Piotr Gliściak
kazanie do wysłuchania

[pobierz w mp3] ⇒ za niedługo będzie dostępne
[download id=””]

Zapraszam bardzo serdecznie do wysłuchania kazania pt.: Wyznanie wiary Piotra.
Inspiracją do rozważania jest pytanie Jezusa: „Za kogo ludzie mnie uważają” i odpowiedź Piotra: „Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego” (Ew. Mt 16,13-20).
To wyznanie Piotra jest tą opoką czyli podstawą na której Chrystus buduje Swój Kościół. Apostoł Piotr jest tylko kamykiem czyli jednym z wielu elementów wchodzących w skład Kościoła.
Jest to również sytuacja w której wychodzi egoizm Piotra i kompletne niezrozumienie misji Chrystusa, gdzie musi Piotr usłyszeć słowa: „idź precz ode mnie szatanie! Jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym co Boskie, lecz o tym, co ludzkie” (Ew. Mt 16,23).
Jest to kanwą do wezwania Chrystusa skierowanego do swoich uczniów: „Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój, i niech idzie za mną” (Ew. Mt. 16,24).

2022.08.14 17min
Pastor Piotr Gliściak
kazanie do wysłuchania

[pobierz w mp3] ⇒ za niedługo będzie dostępne
[download id=””]

Zapraszam bardzo serdecznie do wysłuchania kazania opartego o Ew. Mateusza rozdział 15.
Poruszam w nim trzy aspekty Nauki Jezusa:
1) Czcij ojca swego i matkę swoją, ale rozwijam tutaj myśl również o miłość do swojej ojcowizny i do swojego narodu.
2) O tym co nas tak naprawdę zabrudza w kontekście pustych rytuałów i ludzkich przepisów.
3) Nakarmienie wielu tysięcy ludzi, które to pięknie pokazuje prostą prawdę, że Bóg się o nas troszczy.

2022.08.07 28min
Pastor Piotr Gliściak
kazanie do wysłuchania

[pobierz w mp3] ⇒ za niedługo będzie dostępne
[download id=””]

Dnia 31.07.2022r odbyło się w naszej społeczności szczególne nabożeństwo podczas którego zawiązaliśmy Kościół o nazwie Jezus Jest Panem w Rzeszowie.
Zapraszam bardzo serdecznie do wysłuchania kazania z tej szczególnej okazji.
Podczas nabożeństwa w drugiej jego części przyjęliśmy do grona Wspólnoty pierwszych członków nowo powstałego Kościoła Jezus Jest Panem.

2022.07.31 58min
Pastor Piotr Gliściak
kazanie do wysłuchania

[pobierz w mp3] ⇒ za niedługo będzie dostępne
[download id=””]

Zapraszam bardzo serdecznie do wysłuchania kazania pt.: Czy weźmiesz swój krzyż.
Jest to pytanie skierowane do każdego człowieka w wyniku wezwania jakie kieruje Jezus Chrystus: „Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój, i niech idzie za mną”.
Można pójść za Jezusem, ale nie biorąc swojego krzyża i jest to możliwe ponieważ Jezus powiedział w innym miejscu: „kto nie bierze krzyża swego, a idzie za mną, nie jest mnie godzien”. [Biblia Warszawska, Mt 10,38] Kwestia więc tego czym jest krzyż i czy go podejmuję idąc za Chrystusem jest bardzo ważną sprawą.
Pełny tekst do Ew. Mateusza 16 podaję pod spodem:
(24): Wtedy Jezus rzekł do uczniów swoich: Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój, i niech idzie za mną. (25): Bo kto by chciał życie swoje zachować, utraci je, a kto by utracił życie swoje dla mnie, odnajdzie je. (26): Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją? (27): Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami swymi, i wtedy odda każdemu według uczynków jego. (28): Zaprawdę powiadam wam, że są wśród stojących tutaj tacy, którzy nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w Królestwie swoim. [Biblia Warszawska, Mt 16]

2022.07.24 25min
Pastor Piotr Gliściak
kazanie do wysłuchania

[pobierz w mp3] ⇒ za niedługo będzie dostępne
[download id=””]

Zapraszam bardzo serdecznie do wysłuchania kazania pt.: Jak uzyskać pokój z Bogiem.
Wielu ludzi przeżywa niepokój lub wręcz strach w swoim życiu i to nauczanie jest próbą odpowiedzi na to jak osiągnąć pokój w swoim życiu. Omawiam w nim krótko cztery aspekty:
1) Bożym Celem dla Twojego życia jest pokój. Bóg Cię kocha i pragnie, abyś żył z Nim w pokoju i otrzymał życie wieczne.
2) Twoim problemem jednak jest grzech, który oddziela Cię od Boga.
3) Rozwiązaniem na problem Twojego grzechu jest Krzyż Jezusa Chrystusa, który umarł za Twoje grzechy zamiast Ciebie na krzyżu i wziął na siebie w ten sposób karę za Twoje grzechy.
4) Ratunkiem dla Ciebie jest uznanie Chrystusa swoim Zastąpicielem i przyjęcie Go do swojego serca i oddanie Mu swojego życia.
5) Na koniec nauczania przytaczam przykład prostej modlitwy w której możesz oddać swoje życie Jezusowi Chrystusowi.

2022.07.17 25min
Pastor Piotr Gliściak
kazanie do wysłuchania

[pobierz w mp3] ⇒ za niedługo będzie dostępne
[download id=””]

WIGILIA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO to PIĘĆDZIESIĘTNICA. Żydowskie Święto Tygodni lub Święto Żniw, to również Święto Nadania Tory na Synaju – SZAWUOT obchodzone na przełomie maja i czerwca pięćdziesiąt dni po Passze. To zakończenie żniw i dzień zamknięcia okresu Paschy – w naszej kulturze przypomina trochę takie nasze dożynki. Wtedy to w Świątyni czyniono Gest kołysania z dwóch chlebów wypieczonych z pierwocin pszenicy.

Jezus Chrystus zapowiadał zesłanie Ducha Świętego już wcześniej:
(37): A w ostatnim, wielkim dniu święta (było to ŚWIĘTO NAMIOTÓW czyli SUKKOT obchodzone między wrześniem a październikiem) stanął Jezus i głośno zawołał: Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. (38): Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. (39): A to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli; albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. [Biblia Warszawska, Ew. Jana 7]

2022.06.05 39min
Pastor Piotr Gliściak
kazanie do wysłuchania

[pobierz w mp3] ⇒ za niedługo będzie dostępne
[download id=””]

Dzień Wniebowstąpienia Jezusa Chrystusa należy w randze do takich samych wydarzeń jak Boże Narodzenie, Wielkanoc i Zesłanie Ducha Świętego – ponieważ Wniebowstąpienie Pana Jezusa jest zamknięciem całego procesu odkupienia człowieka.
Zmartwychwstanie nie zamyka tego jeszcze w taki sposób jak wniebowstąpienie.
Jest taki ciekawy opis zmartwychwstania Chrystusa w Ew. Jana 20, 16-17 kiedy Jezus objawił się Marii Magdalenie, a ona chciała go uściskać i powiedział jej: „Nie dotykaj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca; ale idź do braci moich i powiedz im: Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, do Boga mego i Boga waszego”.

Zmartwychwstanie pokazuje tryumf Jezusa Chrystusa nad grzechem, tryumf nad śmiercią, tryumf nad szatanem i nad piekłem bo #Jezus #jest #Panem, ale to nie wszystko – jest jeszcze coś co powstrzymuje Jezusa – coś co mówi do niewiast: „nie dotykajcie mnie” bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca, jeszcze dzieło nie zostało zamknięte, jeszcze się coś nie dopełniło – jeszcze na coś czekam – nie wszystko jest zakończone – JESZCZE MUSZĘ WSTĄPIĆ DO OJCA.

2022.05.29 30min
Pastor Piotr Gliściak
kazanie do wysłuchania

[pobierz w mp3] ⇒ za niedługo będzie dostępne
[download id=””]

W tym krótkim nauczaniu chcę wytłumaczyć to jakie jest najważniejsze przesłanie ewangelii. Dowiesz się, że najważniejszym przesłaniem Ewangelii jest zmartwychwstanie Jezusa Chrystus. Jego męka i śmierć na krzyżu za nasze grzechy jest centrum Ewangelii, ale Chrystus nie pozostał w grobie martwy lecz powstał z martwych trzeciego dnia jak powiada pismo. Jest to główne zwiastowanie Apostoła Piotra w Dniu Pięćdziesiątnicy i potem główne poselstwo kościoła idącego na cały świat aby głosić, że Jezus jest Panem.
Tylko w imieniu Jezusa jest zbawienie i nie ma go w żadnym innym imieniu dlatego Apostoł Piotr zapytany po skończeniu swojego przemówienia przez słuchających: „co mamy czynić” odpowiada bez wahania:
(38): Wtedy Piotr powiedział do nich: Pokutujcie i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na przebaczenie grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego. (39): Obietnica ta bowiem dotyczy was, waszych dzieci i wszystkich, którzy są daleko, każdego, kogo powoła Pan, nasz Bóg. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Dz 2]

2022.05.08 32min
Pastor Piotr Gliściak
kazanie do wysłuchania

[pobierz w mp3] ⇒ za niedługo będzie dostępne
[download id=””]

Historia z Niewiernym Tomaszem zwanym Bliźniakiem jest historią o jednym z uczniów Chrystusa. Jest to trudna historia bo ociera się o niewiarę jednego z uczniów. Czy Niewierny Tomasz może być dla nas zatem przykładem do naśladowania? Okazał się niewiarą, ale wyznał ostatecznie, że #Jezus #jest #Panem. Myślę, że w tej historii może się zobaczyć każdy z nas podobnie jak przeglądamy się w lustrze. W niedzielę zmartwychwstania, kiedy Chrystus powstał z martwych i objawił się swoim Apostołom nie było tam z nimi Tomasza. Nie widział Chrystusa zmartwychwstałego i na samą wieść o zmartwychwstaniu nie był w stanie uwierzyć. Dopiero za tydzień czyli w następną niedzielę, kiedy znowu Apostołowie byli zebrani był również i Tomasz i przyszedł do niech znowu również Jezus Chrystus. Wtedy to Tomasz uwierzył i było to niezwykle mocne doświadczenie dla Niewiernego Tomasza tak, że zawołał: PAN MÓJ I BÓG MÓJ. Wyznał w ten sposób, że Jezus jest Panem i jest Bogiem.

2022.05.01 46min
Pastor Piotr Gliściak
kazanie do wysłuchania

[pobierz w mp3] ⇒ za niedługo będzie dostępne
[download id=””]

Bóg jest Miłością, ale jest również Sprawiedliwością i ma również wiele innych cech, które są Istotą tego kim Bóg jest.
Człowiek zgrzeszył przeciwko Bogu, a karą za grzech jest śmierć i ten grzech musi zostać ukarany. Aby jednak ocalić człowieka Bóg w zastępstwie posyła Swojego Syna i na Nim wykonuje tę karę, która miała spotkać człowieka.
Dlaczego tak się stało?
Dlatego, że Bóg tak bardzo Ciebie kocha. Z tego powodu posłał Swojego Jedynego Syna Jezusa Chrystusa, który wziął na Siebie Twój cały ciężar i grzech i w zastępstwie Ciebie przyjął na siebie karę, która miała spaść na Ciebie.
Jeżeli uznasz ten fakt i postanowisz skorzystać z tej łaski jaką ofiarował Tobie Bóg zupełnie za darmo i uwierzysz w swoim sercu, że Jezus jest Panem to będziesz zbawiony.
Inspiracją do nauczania jest Ewangelia Jana 3,14-17:
„I jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy. Aby każdy, kto weń wierzy nie zginął, ale miał żywot wieczny. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna Swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony”.

2022.04.24 26min
Pastor Piotr Gliściak
kazanie do wysłuchania

[pobierz w mp3] ⇒ za niedługo będzie dostępne
[download id=””]

Jezus Chrystus zmartwychwstał!!! #Jezus #jest #Panem
To jest najważniejsze wydarzenie chrześcijaństwa, gdzie śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, a więc dzieło Jego Krzyża jest w absolutnym centrum Ewangelii. Zbawiony jesteś nie dlatego, że chodzisz do kościoła i nie dlatego, że czytasz Biblię i nie z wielu innych powodów. Zbawiony jesteś dlatego, że Jezus Chrystus oddał za Ciebie Swoje życie umierając na krzyżu. Na tym krzyżu Ty sam powinieneś zawisnąć przybity za swoje własne grzechy.
Kazanie zostało wygłoszone dnia 17.04.2022r. przez pastora Piotra Gliściak we WSPÓLNOCIE KOŚCIOŁÓW DOMOWYCH JEZUS JEST PANEM w Rzeszowie.

2022.04.17 40min
Pastor Piotr Gliściak
kazanie do wysłuchania

[pobierz w mp3] ⇒ za niedługo będzie dostępne
[download id=””]

Wjazdówka na ośle czyli wjazd Jezusa do Jerozolimy to nauczanie z okazji Niedzieli Palmowej. Rozpoczyna ono Wielki Tydzień w życiu Chrystusa, którego centrum jest śmierć i zmartwychwstanie. Krzyż Jezusa jest zawsze w centrum Ewangelii. Zbawiony jesteś nie dlatego, że chodzisz do kościoła, ale dlatego, że Jezus Chrystus oddał za Ciebie Swoje życie umierając na krzyżu. Na tym krzyżu Ty sam powinieneś zawisnąć przybity za swoje własne grzechy. Kazanie zostało wygłoszone dnia 11.04.2022r. przez pastora Piotra Gliściak we WSPÓLNOCIE KOŚCIOŁÓW DOMOWYCH JEZUS JEST PANEM w Rzeszowie.

2022.04.11 50min
Pastor Piotr Gliściak
kazanie do wysłuchania

[pobierz w mp3] ⇒ za niedługo będzie dostępne
[download id=””]

Kazanie zostało wygłoszone na podstawie trzech fragmentów Pisma Świętego: Ew. Łukasza 22,31-32, Apokalipsa 3,1-6, oraz kilka fragmentów z 1go List do Tymoteusza 4.

(31): Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, aby was przesiać jak pszenicę. (32): Ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja, a ty, gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich. [Biblia Warszawska, Łk 22]

(1): A do anioła zboru w Sardes napisz: To mówi Ten, który ma siedem duchów Bożych i siedem gwiazd: Znam uczynki twoje: Masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. (2): Bądź czujny i utwierdź, co jeszcze pozostało, a co bliskie jest śmierci; nie stwierdziłem bowiem, że uczynki twoje są doskonałe przed moim Bogiem. (3): Pamiętaj więc, czego się nauczyłeś i co usłyszałeś, i strzeż tego, i upamiętaj się. Jeśli tedy nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej, a nie dowiesz się, o której godzinie cię zaskoczę. (4): Lecz masz w Sardes kilka osób, które nie skalały swoich szat, więc chodzić będą ze mną w szatach białych, dlatego że są godni. (5): Zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe, i nie wymażę imienia jego z księgi żywota, i wyznam imię jego przed moim Ojcem i przed jego aniołami. (6): Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. [Biblia Warszawska, Ap 3]

2022.02.13 45min
Pastor Piotr Gliściak
kazanie do wysłuchania

[pobierz w mp3] ⇒ za niedługo będzie dostępne
[download id=””]

(18): A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. (19): Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, (20): ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. [Biblia Warszawska, Mt 28]

(15): I rzekł im: Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu. (16): Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. (17): A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli: w imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą, (18): węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. (19): A gdy Pan Jezus to do nich powiedział, został wzięty w górę do nieba i usiadł po prawicy Boga. (20): Oni zaś poszli i wszędzie kazali, a Pan im pomagał i potwierdzał ich słowo znakami, które mu towarzyszyły. [Biblia Warszawska, Mk 16]

(1): Zaklinam cię tedy przed Bogiem i Chrystusem Jezusem, który będzie sądził żywych i umarłych, na objawienie i Królestwo jego; (2): Głoś Słowo, bądź w pogotowiu w każdy czas, dogodny czy niedogodny, karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczaniem. (3): Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce, (4): i odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. (5): Ale ty bądź czujny we wszystkim, cierp, wykonuj pracę ewangelisty, pełnij rzetelnie służbę swoją. [Biblia Warszawska, 2Tm 4]

2022.01.16 37min
Pastor Piotr Gliściak
kazanie do wysłuchania

[pobierz w mp3] ⇒ za niedługo będzie dostępne
[download id=””]

(1): Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. (2): A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. [Biblia Warszawska, Rz 12]

2022.01.02 54min
Pastor Piotr Gliściak
kazanie do wysłuchania

[pobierz w mp3] ⇒
[download id=”2332″]

Ewangelia, czyli Dobra Nowina to najważniejsza wiadomość na świecie. To relacja o działaniu podjętym przez Boga, aby uratować człowieka przed Jego, czyli Boskim własnym gniewem i pozyskać z powrotem dla Siebie. Ewangelia to prawdziwa historia o tym dziele, którego dokonał Jezus Chrystus idąc za nasze grzechy na krzyż, aby w ten sposób przyjąć na Siebie słuszny gniew Boga i w ten sposób nas uratować. On na tym krzyżu poniósł karę i zapłacił pełny koszt za twoje życie, abyś ty nie musiał być potępiony. Wystarczy tylko upamiętać się ze swoich grzechów i uwierzyć w tę ofiarę Jezusa Chrystusa na krzyżu oddając mu całe swoje życie

??? ???min