Skip to content Skip to footer

ROZWAŻANIA NA YOUTUBE

Cykl rozważań biblijnych na YouTube. Prowadzi pastor Piotr Gliściak.

Tytuł: Ewangelia – Sprawiedliwy Sąd.
[pobierz w mp3] ⇒ [download id=”2332″] Ewangelia, czyli Dobra Nowina to najważniejsza wiadomość na świecie. To relacja o działaniu podjętym przez Boga, aby uratować człowieka przed Jego, czyli Boskim własnym gniewem i pozyskać z powrotem dla Siebie. Ewangelia to prawdziwa historia o tym dziele, którego dokonał Jezus Chrystus idąc za nasze grzechy na krzyż, aby w ten sposób przyjąć na Siebie słuszny gniew Boga i w ten sposób nas uratować. On na tym krzyżu poniósł karę i zapłacił pełny koszt za twoje życie, abyś ty nie musiał być potępiony. Wystarczy tylko upamiętać się ze swoich grzechów i uwierzyć w tę ofiarę Jezusa Chrystusa na krzyżu oddając mu całe swoje życie.
Tytuł: Boskość Jezusa Chrystusa.
[pobierz w mp3] ⇒ [download id=”2650″] Jezus Chrystus jest Tym Prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym jak jest napisane w 1 Liście Jana 5,20. To jest kwestia bezdyskusyjna i stanowi fundament wiary chrześcijańskiej. Objawia to całe Pismo Święte, zarówno Stary Testament jak i Nowy Testament. Jest wiele fragmentów pośrednich z których można wyciągać wnioski, ale są też bezpośrednie stwierdzenia tego, że Jezus Chrystus jest Bogiem. W tym krótkim wykładzie przytaczam tylko niektóre z nich.
Tytuł: Stań wyprostowany
Uzdrowienie przez Jezusa Chrystusa kobiety garbatej jest pięknym przykładem miłości skierowanej od Boga do człowieka. Ta garbata kobieta może reprezentować każdego z nas – przygniecionego ciężarami codziennego życia i pochylonego do ziemi i sprawom ziemskim. Myślę, że tak wynaturzony obraz człowieka jest obrazem każdego z nas, ale przyszedł Jezus Chrystus ze swoim ratunkiem, aby nas uzdrowić.

Tytuł: Dwóch przyszło do kościoła się modlić.
Łk 18, 9-14: „I powiedział także do tych, którzy pokładali ufność w sobie samych, że są usprawiedliwieni, a innych lekceważyli, to podobieństwo: Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik.
Tytuł: Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych.
W słowie Bożym ja czytam jedną zaskakującą rzecz, a mianowicie, że Bóg szuka ludzi, ale nie takich którzy są sprawiedliwi i nie takich, którzy są zadowoleni z siebie i którzy są usprawiedliwieni w swoich własnych oczach, ale takich, którzy są potrzebujący. On szuka ludzi, którzy są potrzebujący.
Tytuł: O obłudnej postawie człowieka w kościele
Jest to historia o pewnej postawie człowieka w synagodze – ale powiedzmy w kościele. To jest opowieść o pewnym przełorzonym, urzędniku synagogi. Takim może być każdy urzędnik również kościelny, który bardziej dba o porządek i o to aby wszystko odbywało się właściwie, a nie o ludzi, nie o życie tych ludzi, nie o zbawienie.

Tytuł: Trwajcie w miłości mojej – Ew. Jn 15,9-10
„Jak mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem; trwajcie w miłości mojej. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i Ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości jego”.
Tytuł: Pielęgnuj dobre zwyczaje
Są dobre zwyczaje i złe zwyczaje. Do dobrych zwyczajów należy czytanie Biblii, chodzenie do kościoła, modlitwa. Myślę, że nie należy z nich rezygnować, ale pielęgnować je dzięki mocy Ducha Świętego, a wyrosną w nas piękne ogrody.
Tytuł: Człowiek wierzący nie może być opętany
Człowiek wierzący nie może być opętany przez demona bo to zaprzecza doskonałości ofiary Jezusa Chrystusa na krzyżu. Ofiara Chrystusa jest doskonała i doskonale zmazuje wszelki grzech i zrywa wszelkie kajdany.

Tytuł: W krzyżu jest tajemnica wzmocnienia
W KRZYŻU JEST TAJEMNICA MOJEGO WZMOCNIENIA.Kiedy jestem słaby i brakuje mi sił i kiedy przychodzi trudne doświadczenie do mojego życia – to wtedy najbardziej doświadczam tego, że Bóg jest moim wzmocnieniem i moją pociechą. Ostatecznie jedynie w Nim odnajduję pokój i chęci do tego, aby sprostać wezwaniom jakie stawia życie.
Tytuł: Jestem pustynią, którą nawadnia Bóg
JESTEM PUSTYNIĄ, KTÓRĄ NAWADNIA BÓG.Byłem zeschły, pusty, spękany i nie było we mnie nic tylko piach. Kiedy jednak przyszedł do mojego życia Jezus Chrystus i zaczął je nawadniać to moje życie zamieniło się w piękny ogród, gdzie zazieleniła się trawa, wyrosły drzewa, które zaczęły wydawać owoce i zapachniało świeżością. Jezus Chrystus jest Źródłem Życia, które chce wytrysnąć w środku pustyni którą TY JESTEŚ.
Tytuł: Ojciec miłosierdzia i Bóg pocieszenia
Biblia pokazuje Boga przede wszystkim jako OJCA MIŁOSIERDZIA I BOGA WSZELKIEJ POCIECHY, który lituje się nad potrzebującymi. To jest przede wszystkim Ojciec miłosierny, który posłał swojego Syna, aby się nad nami zlitować i nas uratować. Dlatego wracamy ustawicznie do Pisma Świętego, aby zobaczyć obraz Ojca, obraz Boga i zmienić swój sposób myślenia. Jedynie to kiedy przychodzę do Boga jako swojego Ojca może być dla mnie prawdziwym źródłem mojego pocieszenia.

Tytuł: Omdlałe ręce i kolana znowu wyprostujcie
Dzisiaj chcę Cię zachęcić abyś „Omdlałe ręce i opadłe kolana znowu wyprostował” – są to słowa z Listu do Hebrajczyków 12,12.
Życie nie jest lekkie i często przygniatają nas różne rzeczy – ZAUFAJ CHRYSTUSOWI Z CAŁEGO SERCA.
Tytuł: Wyprostuj się
Wyprostuj się – to jest wezwanie do nas chrześcijan dzisiaj. Jako uczniowie Chrystusa bądźmy tymi, którzy pośrodku pokrzywionych chodzą prości. Kiedy jestem skrzywiony to nie mogę widzieć świata z właściwej perspektywy. Chrystus przyszedł po to, aby nas wyprostować.
Tytuł: Złóż z siebie wszelki ciężar i grzech
Witaj Drogi Przyjacielu.
Dzisiaj chcę Ci powiedzieć: ZDEJMIJ Z SIEBIE WSZELKI CIĘŻAR I GRZECH I ZŁÓŻ GO NA JEZUSA.
Mówię to zgodnie z tym co jest napisano w Biblii w Liście do Hebrajczyków 12,1-2]

Tytuł: „Celnik Zacheusz” cz.1
Jezus Chrystus ma bardzo dziwnych przyjaciół. Jednych z nich był celnik Zacheusz – człowiek bardzo nielubiany i niepopularny. To postać, którą można by określić jako połączenie poborcy podatkowego i komornika w jednej osobie. Pod wpływem spotkania z Chrystusem jego życie radykalnie się zmieniło i stał się zupełnie innym człowiekiem.
Tytuł: „Celnik Zacheusz” cz. 2
Celnik był człowiekiem podłym. To takie połączenie zdziercy podatkowego i komornika w jednej osobie o zabarwieniu szefa mafii. Lecz pod wpływem spotkania z Chrystusem jego życie radykalnie się zmieniło. Jezus Chrystus przyszedł nie powołać sprawiedliwych, ale przyszedł odszukać i ratować grzeszników i ludzi pogubionych w życiu.
Tytuł: Pójdź za Jezusem i bądź szczęśliwy
Jezus Chrystus powiedział do nas jedną prostą rzecz: „pójdź za Mną”. On chce abyśmy byli szczęśliwi i wie, że to jest możliwe tylko wtedy kiedy opowie się człowiek po stronie Boga. Mam więc do zrobienia tylko tą jedną prostą rzecz – pójść za Jezusem i zacząć go naśladować. Ja doświadczam tego w moim życiu i to daje mi szczęście.

Tytuł: Uzdrowienie ślepego przed Jerychem cz.1
Jezus Chrystus uzdrawia ludzi z różnych chorób. Jedną z takich chorób jest ślepota. Nie musi to być wcale ślepota fizyczna ponieważ są różnego rodzaju ślepoty np. ślepota duchowa, emocjonalna, intelektualna itd. Jezus Chrystus uzdrawia ludzi ze ślepoty, aby oni mogli przejrzeć na oczy i pójść za Nim naśladując Go.
Tytuł: Uzdrowienie ślepego przed Jerychem cz.2
Jezus Chrystus mimo, że zmierza do Jerozolimy i ma tam misję do spełnienia to jednak ma czas, aby po drodze zatrzymać się i porozmawiać z człowiekiem o jego problemach. Ta nadzieja, którą pokładał niewidomy żebrak w Chrystusie nie zawiodła go. Został uzdrowiony i przestał być żebrakiem. To jest dobra nowina dla każdego.
Tytuł: Uzdrowienie ślepego przed Jerychem cz.3
Przerażające jest zachowanie ludzi idących za Jezusem, a uciszających wołającego o pomoc ślepego żebraka. Czasami my jako Jego naśladowcy jesteśmy kompletnie do tego niezdolni. W tej opowieści biblijnej Jezus nie tylko uzdrowił ślepego żebraka, ale przemienił życie również tych, którzy podążali za nim.

Tytuł: „Czytaj Biblię”
Piotr Gliściak dzieli się w tym cyklu Ewangelią o Jezusie Chrystusie. Rozważa fragmenty Pisma Świętego i porusza różne aspekty życia oraz dzieli się swoją wiarą.
Tytuł: „Słowo Boże jest jak ziarno”
Ta część jest o Ziarnie. Tym ziarnem jest Słowo Boże w znaczeniu Biblia, ale i Jezus Chrystus, który jest najprawdziwszym Słowem Ojca posłanym do twojego serca przez Ducha Świętego.
Tytuł: „Siewca = Jezus Chrystus”
Jezus Chrystus jest w przypowieściach opisywany jako Siewca. Jezus Chrystus musi pozostać w absolutnym centrum naszego nauczania i naszego życia. I ta część jest o Nim jako o Siewcy Słowa.

Cykl wykładów o Historii Kościoła. Prowadzi pastor Wojtek Włoch.

Cykl wykładów biblijnych na YouTube. Prowadzi pastor Paul Washer.
YouTube player

Rzymian 5:6 Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. (7) Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego; prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. (8) Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł.

Leave a comment