Skip to content Skip to footer

WSPÓLNOTA w RZESZOWIE – PRZYMIERZE

Wspólnota Chrześcijańska Kościoła Domowego w Rzeszowie „Jezus Jest Panem” –

PRZYMIERZE BRATERSKO-SIOSTRZANE

 

Nasza Wspólnota Chrześcijańska Kościoła Domowego w Rzeszowie ma swoją Deklarację Członkowską, którą nazwaliśmy Przymierzem Bratersko-Siostrzanym ponieważ ta nazwa wyraża najlepiej to w jaki sposób chcemy uczestniczyć w naszej Wspólnocie.

I) CZYM JEST PRZYMIERZE BRATERSKO-SIOSTRZANE WSPÓLNOTY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ:

&1) Przymierze Bratersko-Siostrzane Wspólnoty Chrześcijańskiej Kościoła Domowego „JEZUS JEST PANEM” (zwane dalej Przymierze) to sojusz i zgoda na wspólne działania podejmowane dobrowolnie przez osoby będące w Przymierzu.

&2) Osoby podpisujące Przymierze stają się Członkami Wspólnoty Chrześcijańskiej „Jezus Jest Panem”.

&3) Sympatycy nie są Członkami, ale mogą wejść w luźne tzw. Przymierze Serca, które pozwala im na uczestniczenie w niektórych aspektach życia Wspólnoty Chrześcijańskiej.

&4) Goście nie są Członkami i Sympatykami, a tylko obserwatorami bez żadnych przywilejów.

 

II) CELE WSPÓLNOTY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ KOŚCIOŁA DOMOWEGO  „JEZUS JEST PANEM”:

Wspólnota Chrześcijańska ma wyznaczone dwa cele na które zgadza się osoba zawierająca Przymierze:

&1) W stosunku do niewierzących Wspólnota Chrześcijańska chce swoim działaniem głosić Ewangelię o Jezusie Chrystusie. Przyprowadzać ludzi do poznania Boga i czynić ich uczniami Jezusa Chrystusa zgodnie z przykazaniem danym w Ew. Mateusza 28,18-20.

&2) W stosunku do wierzących Wspólnota Chrześcijańska pomaga pogłębiać wiarę w Boga do chrześcijańskiego życia w mocy. Chcemy również krzewić chrześcijańską etykę i styl życia.

 

III) WARUNKI WEJŚCIA W PRZYMIERZE WSPÓLNOTY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ KOŚCIOŁA DOMOWEGO:

&1) Pierwszym i absolutnie koniecznym warunkiem wejścia w Przymierze jest Nowo Narodzenie. Dzieje się ono przez prawdziwe nawrócenie, któremu towarzyszy upamiętanie z grzechów i oddanie swojego życia Jezusowi Chrystusowi, a poświadczone jest ono przez chrzest. Dlatego w Przymierze Bratersko-Siostrzane włączamy tylko osoby po chrzcie.

Osoba ochrzczona w naszej Wspólnocie Chrześcijańskiej poprzez sam akt chrztu wyraża tym samym chęć wejścia w Przymierze stając się Członkiem Wspólnoty. Od tej reguły mogą być wyjątki.

&2) Drugim warunkiem wejścia i trwania w Przymierzu jest zgadzanie się z Wyznaniem Wiary naszej Wspólnoty Chrześcijańskiej oraz jego Komentarzem.

 

IV) REZYGNACJA Z PRZYMIERZA WSPÓLNOTY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ KOŚCIOŁA DOMOWEGO:

&1) Ze strony Członka – rezygnacja z Przymierza może nastąpić w każdej chwili. Ważne jedynie, aby zrobić to osobiście i czytelnie nie pozostawiając kwestii w domyśle.

&2) Ze strony Wspólnoty – Członek będący w Przymierzu może być z tego Przymierza wyłączony wtedy, gdy łamie warunki Przymierza, działa zmierzając do rozłamu we Wspólnocie, występuje przeciwko liderom Wspólnoty lub niemoralnie żyje i dlatego jest zgorszeniem dla innych.

 

We wszelkich sprawach tyczących się wiary i moralności, a nie ujętych w Przymierzu Wspólnoty Chrześcijańskiej Kościoła Domowego „JEZUS JEST PANEM” obowiązuje nas to co jest zapisane w Piśmie Świętym zgodnie z tym co zapisano w 1 Liście do Tymoteusza 3,16-17.

 

 

Ja ……………………………………………………………………………………………

zgadzam się dobrowolnie wejść w Przymierze Bratersko Siostrzane Wspólnoty Chrześcijańskiej Kościoła Domowego „Jezus Jest Panem” stając się tym samym Członkiem Wspólnoty.

Rozumiem Warunki wejścia w Przymierze i zgadzam się z Wyznaniem Wiary Wspólnoty i jego Komentarzem.

 

Podpis: ………………………………………………….                                   Dnia: ………………………….

 

 


Dodatkowe informacje zewnętrzne o Przymierzu Kościoła Chrześcijańskiego w Rzeszowie JEZUS JEST PANEM:

Dodatkowe informacje o Przymierzu Kościoła Chrześcijańskiego w Rzeszowie JEZUS JEST PANEM można uzyskać na naszej stronie na Facebook: https://www.facebook.com/JezusToPan

Bardzo polecamy również blog naszego Pastora Piotra Gliściak na temat kreacjonizmu: www.kreacjonista.pl oraz jego kanał na YouTube o nazwie PASTOR KREACJONISTA.


Jeśli potrzebujesz jakiejkolwiek pomocy skontaktuj się z nami – pastor Piotr Gliściak 739 403 516

Leave a comment