Skip to content Skip to footer

Jeden Bóg mówi o Sobie w liczbie mnogiej

Jeden Bóg mówi o Sobie w liczbie mnogiej

Już od najdawniejszych czasów wiadomo było, iż Jahwe ma więcej niż jedną osobę.

Zastanówmy się teraz chwilę nad tą prawdą, że nie istnieje więcej jak jeden Bóg, ale istnieje więcej niż jeden „Ktoś”, kto jest tym jednym Bogiem.

Jest jeden Bóg, ale mimo to w Bożej istocie zawiera się wielość Osób.

I) JEDEN BÓG mówi o sobie W LICZBIE MNOGIEJ:

Można o tym przeczytać już na samym początku Biblii. W Pierwszej Księdze Mojżeszowej 1, 26-27 czytamy:

„Potem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas (…) I stworzył Bóg człowieka na obraz swój na obraz Boga stworzył go”.

Słowa wyróżnione wykazują, że Bóg, który jest jeden, przemawia jako więcej niż jedna osoba. W cytowanych wersetach uwypuklona jest jednocześnie jedność i wielość Boga. 

Kilka stron dalej czytamy: 

„Oto człowiek stał się taki jak my (…)” – 1 Mojż 3,22.

I nieco dalej:

„Wtedy  zstąpił Pan (…) I rzekł Pan (…) zstąpmy tam (…) – 1 Mojż 11, 5-7

We wszystkich tych fragmentach występuje tylko jeden Bóg. A jednak mówi o sobie w liczbie mnogiej!

Jest więcej niż jedna Osoba, która jest Bogiem. 

Dlatego też, wiele wieków później Prorok Izajasz usłyszał takie słowa Jahwe:

„Kogo poślę? I kto nam pójdzie? – Izajasza 6,8.

Leave a comment